The story of how it was made : an investigation of artistic practice

Staple, Jessica (2018-03)

Thesis (MA(VA))--Stellenbosch University, 2018.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This book is centred on the very act of artistic creation, in other words making. I aim to demonstrate that art making is a meaningful, generative and transformative activity. Specifically, I will argue that making is an independent and continuous process and that this activity is also the very substance of a work of art. This is not just a mechanical form of production but a creative and formative one that undergoes repeated adjustment and leads to a unique kind of knowledge and understanding. I will also investigate the process of transformation both inherent to the activity and motivated by external influences, and how this process comes to impact on the resultant artworks thereafter. The thesis thus takes the form of an artist's book wherein the activity of the artist comes to the fore as well as the formative role played by the viewer as she or he follows in the creative act. Sitting alongside the artworks, studio journal entries and the broader theoretical framework of the thesis are various myths, folk tales and fairy stories, collectively titled 'Stories of the Underworld-Otherworld'. While providing an important source of inspiration towards my own art making, they also provide a creative means, in words, to express certain aspects of artistic practice (a visual and material productive space) that cannot be confined to literal or descriptive terms.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die kern van hierdie boek is die aktiewe uitvoering van artistieke skepping, met ander woorde die maakproses. Ek poog om te demonstreer dat die skeppingsproses van kuns 'n betekenisvolle, generatiewe en transformerende aktiwiteit is. Ek argumenteer spesifiek dat die skeppingsproses 'n onafhanklike en deurlopende proses is en dat hierdie aktiwiteit ook die absolute essensie van 'n kunswerk is. Dit is nie net 'n meganiese vorm van produksie nie, maar 'n kreatiewe en formatiewe een wat deurlopende aanpassing ondergaan en lei tot 'n unieke tipe kennis en begrip. Ek sal ook die proses van transformasie ondersoek, inherent aan die aktiwiteit, asook gemotiveer deur eksterne invloede, en probeer vasstel hoe hierdie proses gevolglik 'n invloed het op die kunswerke wat daardeur geskep word. Die tesis neem die vorm van 'n kunstenaarsboek aan, waarin die kunstenaar se skeppingsproses na vore kom, so ook die formatiewe rol wat die aanskouer speel as sy of hy begin deelneem aan die kreatiewe skeppingsproses. Die kunswerke, ateljee-joernaalinskrywings en die breër teoretiese raamwerk van die tesis, verskyn saam met verskeie mites, volksverhale en sprokieverhale, gesamentlik getiteld 'Stories of the Underworld-Otherworld'. Hulle bied 'n belangrike bron van inspirasie vir my eie kunsskepping, maar bied ook, in die vorm van woorde, 'n kreatiewe manier om sekere aspekte van die kunsskeppingsproses ('n visuele en materiele skeppingsruimte) uit te druk - iets wat nie vasgevang is kan word met bloot letterlike of beskrywende terminologie nie.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/103392
This item appears in the following collections: