The means and the ends of justice the interaction between socio-economic rights and administrative justice in a South African democratic developmental state

Rosa, Solange (2017-12)

Thesis (LLD)--Stellenbosch University, 2017

Thesis

ENGLISH ABSTRACT : The central focus of this thesis is to examine the substantive interaction between socio-economic rights and the right to administrative justice in addressing poverty under South African law. The hypothesis behind the research is that the normative purposes and values of socio-economic and administrative justice rights are profoundly complementary and can thus be strengthened as tools for addressing poverty. This analysis will be accomplished within the recognised context of a transformative constitutional framework and a democratic developmental state that is eminently powerful in its potential to remedy South Africa’s past, to strive towards the egalitarian transformation of our society and to attain the concrete alleviation of the realities of poverty and hardship. The argument is firstly built on the concepts of transformative constitutionalism and participatory democracy, which characterise the South African Constitution and the South African developmental state. Our Constitution enables the socio-economic transformation of South African society from one which is racially divided and unequal to one which supports prosperity for all. In addition to addressing material deprivations of those in need, notions of participation and agency of poor and marginalised communities are central to achieving this transformation. Furthermore, over the past few years, the concept of South Africa as a developmental state as opposed to a welfare state, has taken root. A developmental state excels in the basics of public administration and intervenes strategically in the economy to promote socioeconomic development. A fundamental feature of the discourse of the South African developmental state is that it must be people-oriented and capable of addressing the socioeconomic needs of its entire population, especially the poor, marginalised and historically disadvantaged. It is argued that by developing the interlinkages between administrative justice and socio-economic rights, the vision of a democratic developmental state and effective socioeconomic transformation can be supported. It is the current conception of the South African state that should frame the development of policy and law in the arena of poverty reduction, both in terms of substance and process.

AFRIKAANSE OPSOMMING : Die hoofdoel van hierdie tesis is om die wesenlike interaksie tussen sosio-ekonomiese regte en die reg op administratiewe geregtigheid in die hantering van armoede ingevolge die Suid-Afrikaanse reg te ondersoek. Die hipotese vir die navorsing is dat die normatiewe doeleindes en waardes van sosio-ekonomiese regte en die reg op administratiewe geregtigheid mekaar inherent aanvul en dus versterk kan word as instrumente om armoede te hanteer. Hierdie ontleding word uitgevoer binne die erkende konteks van ’n transformasiegerigte konstitusionele raamwerk en ’n demokratiese ontwikkelingstaat wat oor besondere potensiaal beskik om Suid-Afrika se verlede reg te stel, na die egalistiese transformasie van ons samelewing te streef en die realiteite van armoede en swaarkry op konkrete wyse te verlig. Die argument word eerstens gegrond op die begrippe van transformasiegerigte konstitusionalisme en deelnemende demokrasie wat die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika en die ontwikkelingstaat kenmerk. Ons Grondwet stel ons in staat om ’n rasseverdeelde en ongelyke Suid-Afrikaanse samelewing sosio-ekonomies te transformeer tot een wat voorspoed vir almal ondersteun. Benewens die hantering van die materiële ontberinge van diegene in nood, is die deelname en wil van arm en gemarginaliseerde gemeenskappe van deurslaggewende belang om hierdie transformasie te bewerkstellig. Boonop het die konsep van Suid-Afrika as ’n ontwikkelingstaat eerder as ’n welsynstaat oor die afgelope paar jaar begin posvat. ’n Ontwikkelingstaat blink uit in die grondbeginsels van openbare administrasie, en onderneem strategiese ingrypinge in die ekonomie om sosio-ekonomiese ontwikkeling aan te moedig. ’n Wesenskenmerk van die diskoers oor die Suid-Afrikaanse ontwikkelingstaat is dat dit mensgerig moet wees en in die sosio-ekonomiese behoeftes van sy hele bevolking, veral arm, gemarginaliseerde en histories benadeelde mense, moet kan voorsien. Hierdie navorsing voer aan dat die visie van ’n demokratiese ontwikkelingstaat en doeltreffende sosio-ekonomiese transformasie ondersteun kan word deur die onderlinge verbande tussen administratiewe geregtigheid en sosio-ekonomiese regte te ontwikkel. Die huidige opvatting van die Suid-Afrikaanse staat behoort dus die inhoud sowel as die proses van beleids- en regsontwikkeling op die gebied van armoedeverligting te rig.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/102754
This item appears in the following collections: