ITEM VIEW

'n Gevallestudie van graad 6-leerders se onderwys belewing in ’n landelike skool

dc.contributor.advisorDavids, Nuraanen_ZA
dc.contributor.authorCibella M van Geems, Van Geemsen_ZA
dc.date.accessioned2017-09-12T07:16:13Z
dc.date.accessioned2017-12-11T10:40:53Z
dc.date.available2017-09-12T07:16:13Z
dc.date.available2017-12-11T10:40:53Z
dc.date.issued2017-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/102680
dc.descriptionStellenbosch University. Faculty of Education. Dept. Education Policy Studiesen_ZA
dc.descriptionThesis (MEd)--Stellenbosch University, 2017en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT : No English abstract availableen_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING : Leerderprestasie, veral in landelike werkersklas-skole, bied spesifieke uitdagings aan onderwysowerhede in Suid-Afrika. Hierdie studie het ten doel om begrip te verbreed en bewuswording te skep rakende sommige van die komplekse uitdagings waaraan onderwys, in Suid-Afrika se post-apartheid era, onderwerp word. Een van die enorme uitdagings is die impak van armoede op die gemeenskappe en huisgesinne van landelike omgewings. ’n Verdere uitdaging is die swak prestasie van landelike leerders in werkersklas-skole. Hierdie kwalitatiewe navorsingstudie ontleed dié onderliggende faktore wat moontlik ’n impak kon hê op die ervaring en belewing van vyf Graad 6-leerders se skoling in die Overberg Distrik in die Westelike Provinsie van Suid-Afrika. Die studie fokus daarop om die vraag van wat die aard en omvang van Graad 6-leerders se akademiese suksesse in landelike gebiede is, te beantwoord. Dit word gedoen deur die bestaande onderliggende sosiologiese interaksies, soos byvoorbeeld die omgewing waarin die deelnemers woon, die huislike omstandighede waarin hul leef en die skool waar hulle leer, te analiseer. Hierdie buite- en binne-skoolfaktore het bepaalde invloede op die manier hoe leerders met hul skoolwerk omgaan. Werkersklas-leerders se ervaring en belewing van hul skoling is bepalend vir hul prestasie. Die navorsing toon dat vanweë die disjunksie tussen hul kapitaalvorme en gevolglike habitus, hierdie leerders minder toegerus is om aan die een-dimensionele verwagtinge van die skoolkurrikulum te voldoen. Bourdieu se interafhanklike konsepte van habitus, kapitaal en veld word gebruik as teoretiese begronding om die navorsing te interpreteer. Hierdie konsepte word gebruik om die kontekstuele invloede wat die deelnemers in ’n ongunstige posisie plaas om suksesvol te presteer, te verstaan. Meer pertinent wil die navorser met hierdie navorsing ’n bydrae maak om die daaglikse realiteite waarmee leerders in bepaalde kontekste worstel, tot akademiese bewussyn te bring.af_ZA
dc.format.extentviii, 115 pagesen_ZA
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectRural schools -- South Africa -- Western Capeen_ZA
dc.subjectUCTDen_ZA
dc.subjectWorking class -- Education -- South Africaen_ZA
dc.subjectSchool children -- Experiences -- South Africaen_ZA
dc.subjectPrimary schools -- South Africa -- Western Capeen_ZA
dc.title'n Gevallestudie van graad 6-leerders se onderwys belewing in ’n landelike skoolen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW