Male friendships and drinking: an explorative study in one low-income, semi-rural, Western Cape community.

Casper, Rozanne (2017-12)

Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2017.

Thesis

ENGLISH SUMMARY: Problem drinking is a particularly pertinent issue amongst Coloured men in farmworker communities and is associated with adverse effects such as trauma, violence, various crimes, and unsafe sexual practices. This study was motivated by a number of studies conducted in a specific low-income semi-rural, Coloured community in the Cape Winelands district of the Western Cape which found that men’s problematic drinking mostly occurred in the company of male friends. The main aim of this study was therefore to focus on this context and to explore midlife men’s constructions of their male friendships and drinking. The study was situated in a feminist social constructionist theoretical framework. Thirteen midlife men participated in the study. A total of 12 individual interviews and eight focus group interviews were conducted and produced approximately 19 hours of interview material. Data collection, transcription and analysis took place simultaneously. Braun and Clarke’s thematic analysis method was used to analyse the interviews. The analysis produced three overarching themes: (i) structuring and lubricating social lives with alcohol; (ii) drinking in the company of male friends has a therapeutic effect; and (iii) respectable drinking. These three themes present several important implications for alcohol policy and future interventions in South Africa which include: the need to move beyond the view of alcohol as a ‘dangerous instrument of intoxication’ in order to recognize the facilitative role of alcohol in friendship fun and pleasure as well as its therapeutic potential. Secondly, the importance of being cognisant of the distress and lack of healthy coping skills that may underlie problematic drinking practices, especially amongst men. Finally, notions of respectability, and specifically respectable drinking, are important in this community and should be incorporated into interventions which aim to combat problem drinking in the community of study.

AFRIKAANS OPSOMMING: Problematiese alkoholgebruik is ’n pertinente kwessie onder Kleurlingmans in plaaswerkergemeenskappe en hierdie gedrag word geassosieer met nadelige uitvloeisels soos trauma, geweld, misdaad onveilige seksuele gedrag. Hierdie studie was gemotiveer deur verskeie studies in lae inkomste semi-landelike Kleurling gemeenskappe in die Kaapse Wynland-distrik wat gevind het dat mans se problematiese drankgedrag dikwels plaasvind in die geselskap van mansvriende. Die hoofdoel van hierdie studie was dus om te fokus op hierdie konteks en hoe middeljarige mans sin en betekenis maak van hulle manlike vriendskappe en alkoholgebruik. Die studie is benader vanuit ‘n feministies sosiale konstruksionistiese teoretiese raamwerk. Dertien middeljarige mans het deelgeneem in die navorsing. In totaal is 12 individuele onderhoude en 8 fokusgroep onderhoude gevoer wat uiteindelik ongeveer 19 ure se onderhoudsmateriaal opgelewer het. Data insameling, transkripsie en analise het gelyktydig plaasgevind. Braun en Clarke se tematiese analise metode is gebruik om die onderhoude te ontleed. Analise het drie oorkoepelende temas geïdentifiseer: (i) strukturering en vergemakliking van sosiale lewe met alkohol; (ii) die terapeutiese effek van alkoholgebruik in die samesyn met mansvriende; en (iii) ordentlike drinker. Hierdie drie temas het verskeie belangrike implikasies vir alkoholbeleid en toekomstige ingrypings in Suid-Afrika: dit sluit in om die seining van alkohol as slegs ’n ‘gevaarlike middel vir dronkenskap’ te verbreed sien sodat die fasiliterende rol van alkohol in vriendskaplike pret en plesier en die terapeutiese potensiaal van alkohol in mense se daaglikse lewens behoorlike erkenning kan kry. Tweedens, is dit belangrik om bewus te bly van die moontlikheid dat sielkundige ongemak en ‘n tekort aan gesonde hanteringsvaardighede onderliggend aan problematiese alkoholgebruik mag wees, veral onder mans. Laastens, dit blyk dat idees van ordentlikheid, en spesifiek ordentlike drinkgedrag, belangrike konsepte in die spesifieke gemeenskap is wat geïnkorporeer kan/behoort te word in ingrypings wat poog om problematiese alkoholgebruik te bekamp in die gemeenskap van die studie.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/102661
This item appears in the following collections: