Recent Submissions

  • Van Volksmoeder tot Fokofpolisiekar : kritiese opstelle oor Afrikaanse herinneringsplekke 

    Grundlingh, Albert M.; Huigen, Siegfried (Stellenbosch : SUN PReSS, 2008)
    AGTERBLAD: Die boek bevat 'n reeks kritiese opstelle oor 'n aantal Afrikaanse kollektiewe herinneringe. Dit betrek herinneringe wat al amper koud is, asook meer onlangses, soos die "De la Rey"- lied en die rol wat bands ...
  • ’n Vaste plek vir Afrikaans : taaluitdagings op kampus 

    Giliomee, Hermann, 1938-; Schlemmer, Lawrence (Stellenbosch : SUN PReSS, 2006)
    AGTERBLAD: Die woelinge oor die voertaalbeleid op kampusse wat eens grootliks enkelmedium Afrikaans was, duur al tien jaar. Dit het in die afgelope jaar veel hewiger geword, sonder enige aanduiding dat temperature gaan ...