ITEM VIEW

Uitverkiesing en evangeliese spiritualiteit

dc.contributor.authorBrummer, Vincenten_ZA
dc.date.accessioned2017-07-17T10:03:22Z
dc.date.available2017-07-17T10:03:22Z
dc.date.issued2016-03-29
dc.identifier.citationBrummer, V. 2016. Uitverkiesing en evangeliese spiritualiteit. LitNet Akademies, 13(1):322-344.
dc.identifier.issn1995-5928 (online)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/101978
dc.descriptionCITATION: Brummer, V. 2016. Uitverkiesing en evangeliese spiritualiteit. LitNet Akademies, 13(1):322-344.
dc.descriptionThe original publication is available at http://www.litnet.co.za
dc.description.abstractHierdie is die eerste van twee artikels oor die rol van die uitverkiesingsleer in die NG Kerk. Eers word daar geargumenteer dat leerstukke soos die Gereformeerde leer van sola gratia mettertyd verskillend geïnterpreteer word. Calvyn se uitverkiesingsleer is één so ’n interpretasie, wat afgestem was op die vrae waarmee hy in sy tyd gekonfronteer was. Vervolgens word Calvyn se uitverkiesingsleer ontleed en aangetoon dat dit ’n hele aantal lastige vrae oproep wat dit in ons tyd vir mense moeilik maak om dit sonder meer te onderskryf. Daarna word die debat in die 1880’s tussen Abraham Kuyper en J.J. Gunning jr. in Nederland bespreek, omdat hulle twee standpunte oor die uitverkiesingsleer verdedig het wat ook in Suid-Afrika ’n rol gespeel het. Ten slotte word die debat in Suid-Afrika uitvoerig ontleed en word daar aangetoon dat daar in die NG Kerk spanning was tussen die oorwegend evangeliese spiritualiteit van die Kerk en ’n streng Calvinistiese uitverkiesingsleer. Ten spyte van sporadiese protes was die neiging in die Kerk oor die algemeen om die evangeliese spiritualiteit uit te leef en terselfdertyd die uitverkiesingsleer as ortodoks Gereformeerd formeel te onderskryf sonder om die konsekwensies daarvan te aanvaar. Dat hier ’n teenstrydigheid bestaan het, is gewoon aanvaar sonder om dit te probeer oplos. Soos Andrew Murray dit gestel het, die geloof impliseer nou eenmaal teenstrydighede wat die verstand nie kan oplos nie. In ’n volgende artikel sal die debat oor hierdie spanning wat in die 1930’s uitgebars het, uitvoeriger ontleed word en sal daar nagegaan word wat die gevolge daarvan was vir die Kerk, vir die Afrikanernasionalisme en vir die (apartheids)politiek.en_ZA
dc.description.urihttp://www.litnet.co.za/uitverkiesing-en-evangeliese-spiritualiteit/
dc.format.extent23 pages
dc.language.isoaf_ZAen_ZA
dc.publisherLitNet
dc.subjectPredestinationen_ZA
dc.subjectKuyper, Abraham, 1837-1920en_ZA
dc.subjectMurray, Andrew, 1828-1917en_ZA
dc.subjectCalvinismen_ZA
dc.subjectElection (Theology)en_ZA
dc.titleUitverkiesing en evangeliese spiritualiteitaf_ZA
dc.typeArticleen_ZA
dc.description.versionPublisher's version
dc.rights.holderAuthor retains copyright


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW