Implementation evaluation: a case study of the city of Cape Town’s investment incentive policy

Joja, Michelle (2016-12)

Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2016.

Thesis

ENGLISH SUMMARY : Changes in the global economy have compelled economies (countries, regions, cities, etc.) to take more creative measures to attain the economic growth necessary to sustain their populations. One of these creative measures involves the development and implementation of Investment Incentives Policies. Many economies, including that of the City of Cape Town municipality, have developed these policies. South Africa and South African cities, however, as in many developing economies, have not been as successful in policy implementation as they been in policy formulation. This paper considers the implementation of the City of Cape Town’s Investment Incentives Policy. A mixed-methods approach was used in this study because this means of synthesising qualitative and quantitative data, methods, methodologies, and/or paradigms in a research study was seen as suited to this study. This is the case because the main purpose this study was to evaluate the implementation process followed by the City of Cape Town when implementing the Investment Incentives Policy. The study commences by reviewing policy implementation literature, then presents a model developed for successful policy implementation, and assesses the City of Cape Town’s Investment Incentives Policy against this model. The proposed model attempts to demonstrate that implementation involves preparation, planning, analysis, assessment and organising to ensure that, when the policy is applied to a population and environment, the environment and the population are ready for its application. When the proposed model is applied to the City of Cape Town’s Investment Incentives Policy, it is found that many of the preparatory requirements necessary for successful implementation had not been undertaken by the City of Cape Town. This leads to the assumption that, should implementation continue in the same manner, the policy goals will not be attained. In line with this finding, this thesis provides recommendations to improve the implementation process of the Investment Incentive Policy to ensure that the intended outcomes and goals of the policy are attained.

AFRIKAANSE OPSOMMING : Veranderinge in die globale ekonomie het ekonomieë (lande, streke, stede, ens) verplig om meer kreatiewe maatreëls te volg om die ekonomiese groei wat nodig is om hul bevolkings te onderhou, te verwesenlik. Een van hierdie kreatiewe maatreëls behels die ontwikkeling en implementering van die Beleggingsaansporingsbeleid. Baie ekonomieë, insluitende dié van die Stad Kaapstad Munisipaliteit het sulke beleide ontwikkel. Suid-Afrika en Suid-Afrikaanse stede, soos in baie ontwikkelende ekonomieë gebeur, was egter nie ewe suksesvol met die implementering van beleid as met beleidsformulering nie. In hierdie verslag word die implementering van die Stad Kaapstad se Beleggingsaansporingsbeleid oorweeg. Die studie maak gebruik van alternatiewe data insameling metodes wat kwalitatiewe en kwantitatiewe data, metodes, metodologieë en / of paradigmas sintetiseer. Hierdie benadering word as geskik beskou tot die hoofdoel van die studie, naamlik die evaluering van die implementeringsproses wat deur die Stad Kaapstad vir implementering van die Beleggingsaansporingsbeleid gevolg is, behels het. Die studie begin met 'n oorsig van beleidsimplementeringsliteratuur, stel dan 'n model bekend wat vir suksesvolle beleidsimplementering ontwikkel is, en evalueer die Beleggingsaansporingsbeleid van die Stad Kaapstad in vergelyking met hierdie model. Die voorgestelde model poog om aan te toon dat implementering voorbereiding, beplanning, ontleding, evaluering en organisering nodig is om te verseker dat, wanneer die beleid op 'n bevolking en omgewing toegepas word, die omgewing en die bevolking gereed is vir die toepassing daarvan. In die toepassing van die voorgestelde model op die Stad Kaapstad se Beleggingsaansporingsbeleid, bevind die studie dat baie van die voorbereidende vereistes wat vir die suksesvolle implementering nodig was, nie deur die Stad Kaapstad onderneem was nie. Dit lei tot die aanname dat die beleidsdoelwitte nie bereik sou word nie indien implementering op hierdie wyse sou voortgaan. In ooreenstemming met hierdie bevindinge bied die tesis bepaalde aanbevelings om die implementeringsproses van die Beleggingsaansporingsbeleid te verbeter, om sodoende te verseker dat die beoogde uitkomste en doelwitte van die beleid bereik word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/100255
This item appears in the following collections: