The first African regional collaboration for emergency medicine resident education : the influence of a clinical rotation in Tanzania on Ethiopian emergency medicine residents

Murray, Britrany (2017-12)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2017.

Thesis

ENGLISH SUMMARY : The African Federation for Emergency Medicine (AFEM) has regional groups dedicated to furthering African Emergency Medicine. In AFEM East, Tanzania and Ethiopia have emergency medicine residency programs at Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS) and Addis Ababa University (AAU), respectively. In 2016, residents from AAU began to rotate for one month at MUHAS. To our knowledge this represents the first formal rotation of its kind, with residents from one African emergency medicine program rotating in another similarly resourced country as part of their clinical training. Prior to this study, there had been no formal evaluation of this program. The aim of this study was to evaluate the influence of a clinical rotation in Tanzania on Ethiopian emergency medicine residents. This was an evaluative study utilizing narrative information from semi-structured interviews with residents that participated in the first AAU-MUHAS rotation. Interview questions focused on residents’ experiences during their rotation in Tanzania, their perceptions of the rotation, and the impact of the rotation. Interviews were recorded and transcribed. Anonymous transcriptions were then coded and themed using an inductive, iterative approach. All 13 Ethiopian residents who participated in the first year of the AAU-MUHAS rotation were interviewed individually. Four strong themes emerged from the interviews: 1) exposure to a different system, 2) the teaching environment, 3) rotation objectives, and 4) effects of the rotation upon returning to AAU. In conclusion, a rotation in Tanzania was found to positively influence Ethiopian emergency medicine residents. Key findings included: exposure to a new system of emergency care highlighted areas for improvement in their home setting, an environment conducive to teaching was greatly valued by residents, and the rotation resulted in implementable initiatives to improve patient care and education at AAU.

AFRIKAANSE OPSOMMING : Om Afrika Noodgeneeskunde te bevorder het die Afrika Federasie vir Noodgeneeskunde (AFNG) streeksgroepe gevorm om die proses te dtyf. In AFNG-Oos het beide Tanzania en Ethiopie Noodgeneeskunde kliniese assistent programme; onderskeidelik die Muhimbili Universiteit van Gesondheid en Aanvullende Wetenskappe (MUHAS) en Addis Ababa Universiteit (AAU). In 2016, het kliniese assistente van AAU begin om vir een maand by MUHAS te roteer. Sover ons kennis strek verteenwoordig dit die eerste formele rotasie van die aard waar kliniese assistente van die een Afrika Noodgeneeskunde program roteer in ‘n ander land met dieselfde hulpbronne. Voor hierdie studie was daar nog geen formele evaluasie van die program nie. Die doel van die studie was om die invloed wat die kliniese rotasie in Tanzanie op Ethiopiese Noodgeneeskunde kliniese assistente gehad het, te evalueer. Dit was ‘n evaluasie studie wat van twee kwalitatiewe data bronne gebruik gemaak het: narratiewe inligting van semi-gestruktureerde onderhoude met die kliniese assistente wat deelgeneem het aan die eerste AAU-MUHAS rotasie, en ‘n dokument analise van die prosedure-rekords van die rotasie. Onderhoudsvrae was gefokus op die kliniese assistente se ondervinding gedurende die rotasie in Tanzanie, hul persepsies van die rotasie en ook die impak van die rotasie. Die onderhoude was opgeneem en daarna getranskribeer. Die anonieme transkripsies is gekodeer en temas is daaraan gegee deur van ‘n induktiewe iteratiewe benadering gebruik te maak. Al 13 Ethiopiese kliniese assistente wat gedurende die eerste jaar aan die AAU-MUHAS rotasie deelgeneem het, het aan die individuele onderhoude deelgeneem. Geeneen van die kliniese assitente het hul prosedures-rekord voltooi nie, en daarom is die resultate gebaseer op die onderhoudsdata asook ‘n bespreking van die onvolledige prosedure-rekords. Vier sterk temas was duidelik vanuit die onderhoudsdata: 1) blootstelling aan ‘n verskilllende sisteem, 2) die leeromgewing, 3) rotasie doelwitte en 4) die effek van die rotasie op die terugkeer na die AAU. Die gevolgtrekking is dat ‘n rotasie in Tanzanie die Ethiopiese Noodgeneeskunde kliniese assistente positief geaffekteer het. Kern bevindinge het die volgende ingesluit: blootstelling aan ‘n nuwe sisteem van Noodgeneeskunde sorg het areas beklemtoon wat verbetering benodig het, ‘n omgewing wat bevorderlik vir onderrig is was hoogs gewaardeer deur die kliniese assitente; en laastens het die rotasie gelei na die implementering van inisiatiewe wat pasiëntsorg en onderrig in die AAH kon bevorder.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/102557
This item appears in the following collections: