Total Visits

Views
Causative factors of turnover among public sector registered nurses43849
Investigating the feasibility of crisis-discharge decision-support to reduce readmission rates at a psychiatric ward.26616
Women's vulnerability, sexual power and prevention of stigma : what do prevention campaigns tell us23336
Flip Theron se beskouinge oor eenheid en verskeidenheid in die kerk as "nuwe skepping" (Waardering van 'n oudstudent).14554
'n Voorlopige impakstudie van 'n vennootskapsprojek tussen universiteit, skole en die privaatsektor : hoop vir benadeelde studente danksy mentorskappe13496
The impact of trade policies on the South African clothing and textile industry : a focus on import quotas on Chinese goods(legacy)12917
Causes of food insecurity in Southern Africa : an assessment(legacy)9762
Ontwikkeling, opbrengs, kwaliteit en samestelling van Wes-Kaaplandse Turkse tabak soos beinvloed deur bemesting9688
The psychosocial needs of mothers with primary school physically disabled children : the role of social work in community based rehabilitation8463
Triniteit, antropologie en ecclesiologie : een kritisch onderzoek naar implicaties van de godsleer voor de positie van mannen en vrouwen in de kerk8346