Total Visits

Views
Registry: Unusual HIV transmission in children under the age of 10 years.432228
Causative factors of turnover among public sector registered nurses43916
Investigating the feasibility of crisis-discharge decision-support to reduce readmission rates at a psychiatric ward.26702
Women's vulnerability, sexual power and prevention of stigma : what do prevention campaigns tell us23792
Flip Theron se beskouinge oor eenheid en verskeidenheid in die kerk as "nuwe skepping" (Waardering van 'n oudstudent).14628
'n Voorlopige impakstudie van 'n vennootskapsprojek tussen universiteit, skole en die privaatsektor : hoop vir benadeelde studente danksy mentorskappe13662
The impact of trade policies on the South African clothing and textile industry : a focus on import quotas on Chinese goods(legacy)12917
’n Behoefte aan die integrering van tegnologie in die Afrikaans Huistaal-klaskamer om die ontwikkeling van 21ste-eeuse vaardighede te ondersteun : ’n gevallestudie10044
Causes of food insecurity in Southern Africa : an assessment(legacy)9762
Ontwikkeling, opbrengs, kwaliteit en samestelling van Wes-Kaaplandse Turkse tabak soos beinvloed deur bemesting9737