Developing a turnaround strategy for municipal public assets in the Langeberg Municipality

dc.contributor.advisorMantzaris, E.en_ZA
dc.contributor.authorBaadjies, Daniel Johannesen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Economic and Management Sciences. School of Public Leadership.en_ZA
dc.date.accessioned2018-02-23T13:21:28Z
dc.date.accessioned2018-04-09T07:04:21Z
dc.date.available2018-02-23T13:21:28Z
dc.date.available2018-04-09T07:04:21Z
dc.date.issued2018-03
dc.descriptionThesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2018.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH SUMMARY: This study focuses on municipal public assets and on challenges that the Langeberg Municipality experiences when effectively managing public facilities where a lack of resources and continuous repair and maintenance of facilities necessitates a turnaround strategy. This study occurs at a time that the municipality is seriously looking at ways to resolve the challenges of vandalism, theft and damage to property, together with a housing issue whereby groups of people are collecting housing materials from a sports facility in order to create informal settlements. As an example, groups of people severely damaged a swimming pool, despite these same people later requesting the municipality to re-construct the pool. Public facilities provided by municipalities for communities have different meanings and consumer uses for different people. These public facilities operate within a legal and constitutional framework and, because of the developmental nature of local government that exposes society to issues pertaining to the development of communities, towns, cities and developments on the African continent and globally, the new public management approach of co-production has the potential to align municipal public assets in co-commissioning, co-assessing, co-designing and co-delivery of a project or facility to advance poor communities. This will also avoid the exclusion of communities in the planning, organising and management of public assets that contribute towards the needs of communities and who, if neglected, can expose a facility to vandalism and result in further disempowered communities. The research also highlights community halls, libraries, sports facilities and the Thusong Service Centre as public assets that affect many citizens in the Langeberg municipal area. Services and the utilisation of these facilities change the mind-sets of youth, adults and the elderly, and contribute to the social cohesion that communities so desperately need, as these are places where citizens can share ideas, exchange views, have robust debates, socialise in family gatherings and events, and contribute in the value chain of respect and appreciation towards each other. Successful relationships with government sectors are evident in the research as these relationships advance the municipality by forming partnerships with businesses and communities for the benefit of all stakeholders. The global trend of ‘Smart Governance’ can be adopted as a vehicle in all work streams of the municipality as it contains best practises that can avoid service delivery challenges with inadequate or slow responses.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die navorser het 'n studie gedoen in die munisipale openbare bates en op die uitdagings wat die munisipaliteit in die gesig staar om openbare fasiliteite doeltreffend te bestuur, waar hulpbronne en deurlopende herstel en instandhouding van fasiliteite 'n ommekeer noodsaak. Die studie plaasvind op 'n tyd dat die munisipaliteit ernstig kyk na maniere om die uitdagings van vandalisme, diefstal, eiendomsbeskadiging op te los, tesame daarmee is die behuisingsprobleem waar groepe mense behuisingsmateriaal op 'n sportfasiliteit inhaal om informele nedersettings te skep. Dit gebeur in 'n tyd waar groepe mense 'n swembad op die grond beskadig en dieselfde mense het die munisipaliteit versoek om die swembad te herbou. Openbare fasiliteite wat deur munisipaliteite vir gemeenskappe voorsien word, het verskillende betekenisse en verbruikersgebruik vir verskillende mense. Hierdie openbare fasiliteite funksioneer binne 'n regs- en grondwetlike raamwerk en as gevolg van die ontwikkelende aard van plaaslike regering wat die samelewing blootstel aan kwessies rakende die ontwikkeling van gemeenskappe, dorpe, stede, ontwikkelings op die vasteland van Afrika en wêreldwyd, is die nuwe openbare bestuursbenadering van mede produksie het die potensiaal om munisipale openbare bates in ooreenstemming te bring, mede-assesseer, mede-ontwerp en mede-lewering van 'n projek of fasiliteit om arm gemeenskappe te bevorder. Dit is om die uitsluiting van gemeenskappe uit te skakel in die beplanning, organisering en bestuur van openbare bates wat bydra tot die behoeftes van gemeenskappe en indien dit verwaarloos word, kan 'n fasiliteit tot vandalisme en verdere ontmaskerde gemeenskappe verander. Die navorsing beklemtoon ook openbare bates soos gemeenskapsale, biblioteke, sportgeriewe en die Thusong Dienssentrum as fasiliteite wat bydra tot die verandering van baie lewens van die burgers in die Langeberg Munisipale Gebied. Dienste en die aanwending van hierdie fasiliteite verander die denke van die jeug, die volwassenes en die ouderdom en dra by tot die sosiale samehorigheid wat gemeenskappe so desperaat nodig het as plekke waar burgers idees kan deel, menings kan wissel, robuuste debatte hê, sosialiseer in gesinsbyeenkomste en -byeenkomste, dra by tot die waardeketting van respek en waardering teenoor mekaar. Suksesvolle verhoudings met regeringsektore is duidelik in die navorsing aangesien hierdie verhoudings die munisipaliteit bevorder deur vennootskappe met sake en gemeenskappe tot voordeel van alle belanghebbendes te vorm. Die toepassing van globale tendense in ‘slim bestuur’ kan as 'n voertuig aangewend word vir al die werkstrome van die munisipaliteit, aangesien dit beste praktyke bevat wat stadige of onvoldoende reaksies op diensleweringsuitdagings kan vermy.af_ZA
dc.format.extentxvii, 134 pages ; illustrationsen_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/103631
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectMunicipal public assetsen_ZA
dc.subjectCorporate turnarounds -- Managementen_ZA
dc.subjectLangeberg Municipality -- Financeen_ZA
dc.subjectMunicipal governmenten_ZA
dc.subjectPublic utilities -- Administrationsen_ZA
dc.subjectPoor -- Services for -- South Africa -- Western Capeen_ZA
dc.subjectLocal government -- South Africa -- Western Cape -- Citizen participationen_ZA
dc.subjectPublic facilities -- Useen_ZA
dc.subjectUCTD
dc.titleDeveloping a turnaround strategy for municipal public assets in the Langeberg Municipalityen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
baadjies_development_2018.pdf
Size:
3.82 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Plain Text
Description: