Die selfgeskoolde habitus van jeugdiges op 'n plattelandse dorp

Date
2013-12
Authors
Joorst, Jerome
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: In a post apartheid South African educational environment, learners’ academic achievement is generally seen as a barometer of the quality of education in schools. The low academic performance of black learners has contributed to an overall, but narrow and decontextualised view, that these learners generally produce poor results because of something inherently wrong with their abilities to learn. Educational research has hitherto focused on unproblematized pedagogical approaches that result in narrow and decontextualized, functionalist views that working class learners’ learning is problematic. What is less known are the challenges that working class learners have to face on a daily basis as they try to navigate deeply constraint lived spaces of their homes, communities and schools in their quest to realise their educational goals. The study explores selected working class high school learners’ navigation and mediation practices as they engage with their schooling over different spaces of their rural town. I assert that these learners have the ability to shift their habitus just enough to enable them to stay on course in their quest for educational achievement and a better future. I argue that, through the optimal utilisation of available resources in their lived spaces and the strategic deployment of embodied adaptive practices, these youth develop a ‘self-schooled’ habitus that enable them to re-imagine their daily realities and aspire to better futures despite their adverse living conditions. In order to study these learners’ habitus adaptations, I utilise Bourdieu’s theoretical lenses of field, capital and habitus to argue that the youth in this study are not mere passive recipients of global influences and changing environments, but active agents in the shaping of their local realities. Through ethnographic study I explore the self- schooled navigation practices that these youth employ to help them mediate between the structural reproductive influences of their educational environments and their educational aspirations. The thesis is motivated by the position that qualitative research can offer a view of the intersections of fast changing macro-community processes and young people’s micro-lived educational dimensionalities.
AFRIKAANSE OPSOMMING: In ´n post-apartheid Suid-Afrikaanse onderwysopset word leerders se akademiese prestasies oor die algemeen beskou as die maatstaaf van kwaliteit in skole. Die lae akademiese prestasie van veral werkersklas- leerders in die land dra by tot ´n hegemoniese, maar nou en gedekontektualiseerde siening dat werkersklas-leerders oor die algemeen swak uitslae oplewer omdat daar iets inherent verkeerd is met hul leervermoeëns. Opvoedkundige navorsing in Suid-Afrika sentreer hoofsaaklik rondom onuitgedaagde pedagogiese benaderings wat werkersklas-leerders se leervermoëns as problematies sien. Wat minder bekend is, is die uitdagings wat werkersklas-leerders op ´n daaglikse basis moet trotseer soos hulle probeer om deur die verskillende leefruimtes van hul ouerhuise, gemeenskappe en skole te navigeer in die nastrewing van hul opvoedkundige aspirasies. Hierdie studie eksploreer geselekteerde werkersklas-hoërskoolleerders se navigering en mediëringspraktyke soos hulle omgaan met hul skoling oor die verskillende ruimtes van hul landelike dorp. Ek asserteer dat hierdie leerders hul aspirasies lewend hou deur hul habitus sodanig te verskuif dat dit hulle aan koers hou deur die skool. Ek argumenteer dat hierdie jeugdiges, deur die maksimalisering van hul leefruimtes en die strategiese ontplooiing van beliggaamde aanpassingspraktyke, ´n selfgeskoolde habitus ontwikkel wat hulle in staat stel om ´n beter toekoms te ‘sien’ en struktureel-reproduktiewe ruimtes te transendeer. Om hierdie studente se habitusaanpassing te verken, maak ek in hierdie studie gebruik van Bourdieu se teoretiese lense van veld, kapitaal en habitus om te argumenteer dat die jeugdiges in hierdie studie nie net passiewe ontvangers is van globale invloede en snel-veranderende omgewings nie, maar aktiewe meemakers in die vorming van hul plaaslike realiteite. Gebaseer op ´n etnografiese studie, eksploreer ek die selfgeskoolde navigeringspraktyke wat hierdie jeugdiges ontplooi om hulle te help om tussen die strukturele reproduktiewe invloede van hul opvoedingsomgewings en hul eie opvoedkundige aspirasies te medieer. Hierdie tesis is gemotiveer deur die posisie dat kwalitatiewe navorsing ´n siening kan bied van die interseksies van snel-veranderende makro-prosesse en jongmense se mikro-beleefde opvoedkundige dimensionaliteite.
Description
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2013.
Keywords
Student aspirations -- South Africa, Selfgeskoolde Platteland, Theses -- Education, Dissertations -- Education, Theses -- Education policy studies, Dissertations -- Education policy studies, Rural youth -- Social conditions -- South Africa, Rural youth -- Education -- Social aspects -- South Africa, Social change, Learning, Psychology of
Citation