The effect of attitude toward the target language and culture, and of input on English second language proficiency in a study-abroad immersion setting

dc.contributor.advisorPotgieter, Anneke Perolden_ZA
dc.contributor.authorBeliles, Emilyen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of General Linguistics.en_ZA
dc.date.accessioned2015-12-14T07:44:11Z
dc.date.available2015-12-14T07:44:11Z
dc.date.issued2015-12
dc.descriptionThesis (MA)--Stellenbosch University, 2015.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: As the number of Asian students studying English abroad continues to increase, there is a growing need for language learning programs that help students to increase their English proficiency in the most effective way possible. Studies have shown that exposure alone is not sufficient for improving proficiency. The question is: “Can a second language (L2) learner truly learn the target language if they do not like the people who speak it?” Schumman’s (1978) acculturation theory proposes that the degree to which a learner integrates into the target culture through decreasing their social and psychological distance from it will determine the degree to which they learn the target language. Central to this process is the learner’s attitude toward the target language and the target culture. By fostering positive attitudes toward the target language and culture, can we aid L2 students in transforming the L2 input that they receive while studying abroad into meaningful intake through which they can, in turn, achieve greater proficiency in the L2? This thesis explores the above questions through a research study investigating the relationship between attitude toward the target language and target culture, and L2 proficiency; amount of L2 input and L2 proficiency; and amount of L2 input and attitude toward the target language and target culture. A small-scale study was conducted with Korean L2 English students studying abroad in the USA. Ten participants completed a language background questionnaire, an attitude questionnaire, and an English proficiency test. The data collected via these instruments were analysed to determine if any correlations exist between the above-mentioned three sets of variables. Results showed no correlations between attitude and L2 proficiency. However, descriptive analysis showed a clear positive correlation to exist between several L2 input variables and L2 proficiency, and between L2 input and attitudes toward the target language.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Namate die aantal Asiese studente wat Engels oorsee studeer toeneem, styg die behoefte aan taalonderrig-programme wat studente help om hulle Engelse vaardigheid op die mees effektiewe wyse moontlik te ontwikkel. Studies toon dat blootstelling op sigself nie voldoende is vir die bevordering van taalvaardigheid nie. Die vraag is: “Kan tweedetaal- (T2-) leerders werklik ’n teikentaal aanleer indien hulle nie hou van die sprekers van daardie taal nie?” Schumman (1978) se akkulturasie-teorie stel voor dat die mate waartoe leerders hulself in die teikenkultuur integreer deur hulle sosiale en psigologiese afstand daarvan te verminder, bepalend is van die mate waartoe hulle die teikentaal sal aanleer. Sentraal tot hierdie proses is die leerders se houding teenoor die teikentaal en die teikenkultuur. Deur positiewe houdings teenoor die teikentaal en -kultuur onder T2-studente te bevorder, kan ons hulle help om die T2-toevoer wat hulle tydens oorsese studies ontvang te omskep in sinvolle T2-inname wat verhoogde T2-vaardigheid tot gevolg kan hê? Hierdie tesis verken die bostaande vrae op grond van ’n navorsingstudie wat ondersoek doen na die verhouding tussen T2-vaardigheid en houding teenoor die teikentaal en -kultuur; hoeveelheid T2-toevoer en T2-vaardigheid; en hoeveelheid T2-toevoer en houding teenoor die teikentaal en -kultuur. ’n Kleinskaal-studie is uitgevoer met Koreaanse T2-Engelssprekers aan’t studeer in Amerika. Tien deelnemers het elk ’n taalagtergrond-vraelys, ’n houding-vraelys en ’n Engels-vaardigheidstoets voltooi. Die data wat deur middel van hierdie instrumente ingesamel is, is geanaliseer ten einde vas te stel of daar enige korrelasies bestaan tussen die bogenoemde drie stelle veranderlikes. Resultate toon geen korrelasies tussen houdings en T2-vaardigheid nie, maar beskrywende analise dui wel op ’n duidelike positiewe korrelasie tussen verskeie T2-toevoer-veranderlikes en T2-vaardigheid, asook tussen T2- toevoer en houdings teenoor die teikentaal.af_ZA
dc.format.extent105 pages : illustrationsen_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/98089
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectEnglish language -- Study and teaching -- Foreign speakersen_ZA
dc.subjectEnglish second language acquisitionen_ZA
dc.subjectUCTDen_ZA
dc.titleThe effect of attitude toward the target language and culture, and of input on English second language proficiency in a study-abroad immersion settingen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
beliles_effect_2015.pdf
Size:
7.21 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Plain Text
Description: