Musical Understanding: An Analysis of the Creative Arts CAPS Outline for the Foundation Phase

dc.contributor.advisorHerbst, Danell
dc.contributor.authorMalan, Marsanne
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Music.en_ZA
dc.date.accessioned2015-12-14T07:43:01Z
dc.date.available2015-12-14T07:43:01Z
dc.date.issued2015-12
dc.descriptionThesis (MMus)--Stellenbosch University, 2015.
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: In South Africa we are fortunate to have Music as part of the school curriculum. The new improved curriculum, the National Curriculum Statement Grades R – 12, is currently being introduced and implemented in South Africa from 2012 onwards. As a result of these developments in Basic Education, the researcher saw an open door to explore and discuss Music’s position in the curriculum in a study. Music is now part of the study area Creative Arts in a newly structured subject called Life Skills in the Foundation Phase. Each subject in the new curriculum has a prescribed outline of course material, referred to as CAPS (Curriculum and Assessment Policy Statement). The main objective of this study was to determine how musical understanding is fostered in the new South African school curriculum. Through literature exploration the researcher sketched a background of new developments in the education curriculum of South Africa. As a theoretical framework to this study, the researcher turned to the writings of Elliott, specifically his ideas around musicianship which can also be seen as musical understanding. By using a range of researchers in the field a perspective was constructed around teaching-for-musical-understanding in the general music classroom. The course outline set out for the Creative Arts in the Foundation Phase, with a focus on the Performing Arts (Dance, Drama and Music), was compared to a checklist for musical understanding compiled through literature exploration. Specific elements are necessary for musical understanding to be achieved in the general music classroom and through content analysis as a research design; the researcher critically examined the curriculum content. It was evident through the analysis process that our South African curriculum supports musical understanding in the general music classroom. But the fullness of musical understanding can only be achieved when there is awareness in teachers using the course outline, of how learners come to understand music. The CAPS outline is set out in such a way that teachers can implement musical understanding daily in their classrooms, but it is of utter importance that the course outline for the Creative Arts will be used effectively.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Ons is bevoorreg om in Suid-Afrika Musiek as deel van die skoolkurrikulum te hê. Die nuwe, verbeterde kurrikulum, die Nasionale Kurrikulumverklaring Graad R – 12, word tans bekendgestel en geïmplementeer in Suid-Afrika vanaf 2012 en as gevolg van hierdie nuwe verwikkelinge in Basiese Onderwys het die navorser ‘n geleentheid gesien om Musiek se posisie in die kurrikulum te ondersoek en te omskryf in ‘n studie. Musiek vorm nou deel van die studie-area Skeppende Kunste in ‘n nuwe vak Lewensvaardigheid in die Grondslagfase. Elke vak in die nuwe kurrikulum het ‘n beleidsverklaing met inhoud, wat bekend staan as die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring. Die hoofdoelstelling van hierdie studie was om te bepaal hoe musikale begrip bevorder word in die nuwe Suid-Afrikaanse skoolkurrikulum. Deur ‘n literatuuroorsig het die navorser ‘n agtergrond geskep van nuwe verwikkelinge in die skoolkurrikulum van Suid-Afrika. As teoretiese raamwerk is die werk van Elliott gebruik, spesifiek sy idees oor musicianship (toonkunstenaarskap, vir gebrek aan ‘n beter term), wat hy ook beskryf as musikale begrip (“musical understanding”). Deur ‘n groep navorsers se werke te gebruik, is ‘n perspektief daargestel vir onderrig-vir-musikale-begrip in die algemene musiek-klaskamer. Die vakinhoud van die Skeppende Kunste in die Grondslagfase, met ‘n fokus op die Uitvoerende Kuns (Dans, Drama en Musiek), is vergelyk met ‘n lys van spesifieke punte wat nodig is om musikale begrip te kweek, soos verkry uit literatuur. Deur ‘n analise van inhoud as navorsingsontwerp, het die navorser ‘n kritiese ontleding gedoen van kurrikuluminhoud in vergelyking met die spesifieke punte wat verkry is. Die proses van analise het bewys dat ons Suid-Afrikaanse kurrikulum wel musikale begrip ondersteun in die musiekklaskamer, maar die volheid daarvan kan net bereik word wanneer onderwysers wat die vakuitleg gebruik, onderrig gee met ‘n bewustheid van hoe leerders musiek begryp. Die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring is uiteengesit op so ‘n manier dat onderwysers daagliks musikale begrip in hul klaskamers kan bevorder, maar slegs as die Skeppende Kunste uitleg effektief gebruik word.af_ZA
dc.format.extent168 pagesen_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/97895
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch University
dc.subjectCurriculum planningen_ZA
dc.subjectMusic -- Instruction and study -- Juvenile.en_ZA
dc.subjectCAPSen_ZA
dc.subjectUCTD
dc.titleMusical Understanding: An Analysis of the Creative Arts CAPS Outline for the Foundation Phaseen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
malan_musical_2015.pdf
Size:
3.78 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Plain Text
Description: