ITEM VIEW

On facing the God-question in a pastoral theology of compassion : from imperialistic omni-categories to theopaschitic pathos-categories

dc.contributor.authorLouw, D. J. (Daniel Johannes), 1944-en_ZA
dc.date.accessioned2016-11-16T13:32:42Z
dc.date.available2016-11-16T13:32:42Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationLouw, D. J. 2015. On facing the God-question in a pastoral theology of compassion : from imperialistic omni-categories to theopaschitic pathos-categories. In die Skriflig/In Luce Verbi, 49(1):1-15, doi:10.4102/ids.v49i1.1996.en_ZA
dc.identifier.issn2305-0853 (online)
dc.identifier.issn1018-6441 (print)
dc.identifier.otherdoi:10.4102/ids.v49i1.1996
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/99871
dc.descriptionCITATION: Louw, D. J. 2015. On facing the God-question in a pastoral theology of compassion : from imperialistic omni-categories to theopaschitic pathos-categories. In die Skriflig/In Luce Verbi, 49(1):1-15, doi:10.4102/ids.v49i1.1996.en_ZA
dc.descriptionThe original publication is available at http://www.indieskriflig.org.zaen_ZA
dc.descriptionPublication of this article was funded by the Stellenbosch University Open Access Fund.en_ZA
dc.description.abstractMany scholars in the 20th century warned against static, ontological and metaphysicalschemata of interpretation, stemming from Hellenistic thinking with its impact on God images in Christian reflection. Against the background of new spiritual and philosophica lphenomena like apatheism and anatheism, the question regarding the appropriateness o fexisting categories for God within the framework of pastoral theology surfaces. A paradigm shift from omni-categories to pathos-categories is proposed in order to deal with issues like human suffering, dignity and justice. In this regard, theopaschitic theology can play adecisive role in the reframing of existing static God-images stemming predominantly from the Roman-Greco world. The notion of a ‘sustainable God’ is introduced in order to reframe God’s compassionate presence (ta splanchna) in terms of a continuum of infinitive interventions (infiniscience and the pneumatology of to-be-with).en_ZA
dc.description.abstractNavorsers het telkemale in die twintigste eeu teen die impak van statiese, ontologiese en metafisiese skemas van interpretasie gewaarsku. Teïstiese denke is grootliks deur Hellenistiese denkkategorieë bepaal. Teen die agtergrond van nuwe filosofiese verskynsels soos apateïsme en anateïsme en die invloed daarvan op die verskillende vorms van spiritualiteitsdenke, duik die vraag op na die toepaslikheid en relevansie van bestaande, geykte denkkategorië vir die Christelike verstaan van God. Die vraagstuk van lyding, menswaardigheid en geregtigheid stel nuwe eise aan ’n pastorale teologie wat met kontekstuele lewensvraagstukke erns maak. In die lig hiervan word ’n paradigmaskuif in teologisering, vanaf omni-kategorieë na patos-kategorieë voorgestel. Dit word beredeneer dat ’n teopasgitiese teologie ’n belangrike bydrae kan lewer om statiese Godskonsepte, wat grootliks vanuit die Romeinse en Griekse denkwêreld gekom het, in die rigting van ’n meer dinamiese Godsverstaan te skuif. Die gedagte van die ‘volhoubaarheid van God’ word aan ’n nuwe verstaan van die medelye van God (ta splanchna) verbind. Vandaar die voorstel vir ’n paradigmaskuif vanaf almag en alwetendheid na ’n patosvolle, infinitiewe omgee-identifikasie (die pneumatologiese volhoubaarheid van daar-wees-vir).af_ZA
dc.description.urihttp://www.indieskriflig.org.za/index.php/skriflig/article/view/1996
dc.format.extent15 pages
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherAOSIS Publishingen_ZA
dc.subjectPastoral theologyen_ZA
dc.titleOn facing the God-question in a pastoral theology of compassion : from imperialistic omni-categories to theopaschitic pathos-categoriesen_ZA
dc.typeArticleen_ZA
dc.description.versionPublisher's versionen_ZA
dc.rights.holderAuthor retains copyright


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW