Kriteria vir woordeboekwerkboeke in Afrikaans

Van der Merwe, Michele F. (2013)

CITATION: Van Der Merwe, Michele F. 2013. Kriteria vir woordeboekwerkboeke in Afrikaans, In Willem Botha, Paul Mavoungou, Dion, Nkoma (eds.). Festschrift Rufus H.Gouws. Matieland, South Africa: African Sun Media. 280-294 .

Chapters in Books

This article is a critical evaluation of dictionary workbooks in Afrikaans. The dictionary workbooks are categorized and their target users are identified and described. The article tries to examine in a systematic way the different workbooks of the biggest school dictionary publishers in South Africa, namely Maskew Miller Longman, Oxford, Pearson Education and Pharos and to categorize, analyze and compare the information they provide. Stark (1990:1) compiled certain guidelines for dictionary workbooks within the theory of dictionary structures and they are investigated. The theory of dictionary functions are applied with regard to dictionary workbooks in this article. The content of dictionary workbooks is described in the context of lexicographical functions of dictionaries and on this ground it is argued that a newer classification of the contents of dictionary workbooks could be made.

Hierdie artikel is ‘n kritiese evaluering van woordeboekwerkboeke in Afrikaans. Die woordeboekwerkboeke word gekategoriseer en hul teikengebruikers word geïdentifiseer en beskryf. Die artikel probeer om op ‘n sistematiese wyse die verskillende werkboeke van die grootste skoolwoordeboekuitgewers in Suid-Afrika, naamlik Maskew Miller Longman, Oxford, Pearson Education en Pharos te ondersoek en die inligting wat hulle aanbied, te kategoriseer, te analiseer en te vergelyk. Stark (1990: 1) het sekere riglyne vir woordeboekwerkboeke binne die teorie van woordeboekstrukture opgestel en hulle word ondersoek. Die teorie van woordeboekfunksies word op woordeboekwerkboeke in hierdie artikel toegepas. Die inhoud van woordeboekwerkboeke word beskryf in die konteks van leksikografiese funksies van woordeboeke en op grond hiervan word aangevoer dat ‘n nuwer indeling van die inhoud van woordeboekwerkboeke gebruik kan word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/99288
This item appears in the following collections: