Community development in Kayamandi

Date
2003-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
This study is about community development in Kayamandi. The aim of the study was to describe the socio-economic conditions in Kayamandi and to investigate the ways in which the local community could be involved in creating change. In order to reach this aim four objectives were formulated. The study was an attempt to find answers to a number of research questions which were related to the aim and objectives of the study. The research method used was participatory action research. For the purpose of the research specific groups operating in Kayamandi were involved in focus group discussions. Case studies as examples of community projects existing in Kayamandi were also presented. The empirical findings were analysed and, based on the conclusions, recommendations were made. The most important recommendations are related to the future development of Kayamandi and how to involve the local community.
AFRIKAANS OPSOMMING: Die studie handel oor gemeenskapsontwikkeling in Kayamandi. Die doel van die studie was om die sosio-ekonomiese omstandighede in Kayamandi te beskryf en om ondersoek in te stel na die maniere waarop die plaaslike gemeenskap betrek kan word om verandering teweeg te bring. Die studie was 'n poging om antwoorde te vind vir 'n aantal navorsingsvrae wat verband hou met die doel en doelwitte van die studie. Die navorsingsmetode wat gebruik is was deelnemende aksie navorsing. Vir die doel van die navorsing is spesifieke groepe wat in Kayamandi funksioneer by fokusgroep-besprekings betrek. Gevallestudies as voorbeelde van bestaande gemeenskapsprojekte in Kayamandi is ook aangebied. Die empiriese bevindinge is ontleed en aanbevelings, wat gebaseer is op die gevolgtrekkings, is gemaak. Die vernaamste aanbevelings hou verband met die toekomstige ontwikkeling van Kayamandi en hoe die plaaslike gemeenskap daarby betrek kan word.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2003
Keywords
Community development -- South Africa -- Kayamandi -- Stellenbosch, Social status -- South Africa -- Kayamandi -- Stellenbosch, UCTD
Citation