ITEM VIEW

Teachers’ experiences of the social competencies of a primary school learner with autism spectrum disorder

dc.contributor.advisorCollair, Lynetteen_ZA
dc.contributor.authorVan Deventer, Antelen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Education. Dept. of Educational Psychologyen_ZA
dc.date.accessioned2016-03-09T14:51:44Z
dc.date.available2016-03-09T14:51:44Z
dc.date.issued2016-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/98706
dc.descriptionThesis (MEdPsych) --Stellenbosch University, 2016en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT : The purpose of this study was to explore teachers’ experiences of the social competencies of a primary school learner with Autism Spectrum Disorder. The teachers of the learner willingly participated in this research study. The aim of this study was to explore their different experiences and the challenges they dealt with in successfully facilitating the development of the learner’s social competencies. This study also focused on the strategies they used to teach social competencies. A literature review was conducted to gain an understandingof the research done in the field, and I fulfilled the role of the researcher. The interpretive paradigm was chosen as the framework for this study due to the fact that it reflects on the interpretations of the different teachers in the study. The data collection took place by means of semi-structured interviews as well as document analysis of the learner’s cumulative report card. This research report describes a variety of experiences that teachers underwent and the repercussions of those experiences. Suggestions are made as to how improvements with regard to teacher training can be made in order to achieve a more learner-specific approach.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING : Hierdie studie is onderneem om die belewenisse van onderwysers van die sosiale vaardighede van `n laerskool leerder op die Outisme spectrum te ondersoek. Die onderwysers van die leerder het vrywilliglik deelgeneem aan 'n navorsingsprojek. Die doel van die projek was om die verskillende ervarings van die onderwysers te ondersoek, sowel as die uitdagings wat hulle ondervind het gedurende die fasilitering van die ontwikkeling van die leerder se sosiale vaardighede. Die studie fokus ook op die strategieë wat hul gebruik het om sosiale vaardighede aan te leer. 'n Literatuurstudie is onderneem om inligting oor bestaande navorsing in te win. Ek hettydens die projek die rol van navorser vervul. Die interpretiewe navorsingsparadigma raamwerk is bespreek as 'n sinvolleopvoedkundige raamwerk vir die studie, omdat dit reflekteer op die interpretasies van die verskillende onderwysers in die studie. Die belewenisse is ingesamel deur middel van semi- gestruktureerde onderhoude sowel as document analise van die leerder se kumulatiewe verslag kaart. Hierdie navorsingsprojek beskryf 'n verskeidenheid van die moontlike belewenisse vandie onderwysers en die nagevolge daarvan. Voorstelle oor moontlikeaanpassings in verband met onderwysersopleiding is gemaak om sodoende `n leerdergesentreerde benadering te volg.af_ZA
dc.description.sponsorshiprs201605
dc.format.extentix, 114 pages : illustrations (some colour)en_ZA
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectAutism spectrum disorders in children -- South Africaen_ZA
dc.subjectUCTDen_ZA
dc.subjectSocial skills -- Study and teaching (Primary school) -- South Africaen_ZA
dc.subjectSocial skills in children -- Study and teaching -- South Africaen_ZA
dc.subjectLife skills -- Study and teaching -- South Africaen_ZA
dc.titleTeachers’ experiences of the social competencies of a primary school learner with autism spectrum disorderen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW