An evaluation of competitiveness of South African maize exports

Date
2016-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: South Africa’s maize exports are generally irregular and inconsistent. This lack of consistency is attributed primarily to uneven surplus levels which, in certain years, preclude South Africa’s regular participation in larger import markets. We therefore applied a revealed comparative advantage index, agri benchmark production model, growth-share matrix, indicative trade potential index, relative indicative trade potential index and market attractiveness index to assess the competitiveness of South African maize exports, and the scope to expand the market share in existing markets and to identify unexploited and attractive markets. We found that South Africa’s maize exports are competitive relative to leading global exporters. However, the production costs analysis showed that South Africa is less competitive relative to Argentina, Brazil, the USA and the Ukraine. High-potential and attractive markets were identified as Japan, Mexico, Taiwan, the United Arab Emirates, Thailand and Zimbabwe. These are markets that South Africa should prioritise to develop in the short to medium term. Moreover, the Market Attractiveness Index showed that Indonesia, Nigeria, Malaysia, Saudi Arabia, Mauritius, the United Arab Emirates, Taiwan, Iran, the Democratic Republic of Congo and Yemen are the top ten attractive markets for South African maize exports. In terms of market access, South Africa faces relatively similar tariff levels in global markets compared to its competitors. However, with regard to non-tariff barriers, South Africa faces restrictions in markets such as Thailand, Saudi Arabia and within the EU countries, since South Africa’s maize production is approximately 85% genetically modified. Recommendations for developing South African maize exports would be to closely view the top 25 attractive markets presented on the Market Attractiveness Index and strategically position the industry to access these markets. There also is a need to design an industry export strategy that will prioritise these markets in line with business interests and to explore the existing potential. The current South African maize exports are concentrated and there is scope to access new markets.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Suid-Afrika se mielie-uitvoere is oor die algemeen onreëlmatig en onkonsekwent. Hierdie gebrek on konsekwentheid word hoofsaaklik toegeskryf aan oneweredige oorskotvlakke wat in sommige jare Suid-Afrika se gereelde deelname in groter invoermarkte verhoed. Ons het dus ’n onthulde vergelykende voordeel-indeks (revealed comparative advantage index), die agri benchmark produksiemodel, die groei-aandeel matriks, aanduidende handelspotensiaal-indeks (indicative trade potential index), relatiewe aanduidende handelspotensiaal-indeks (relative indicative trade potential index) en die markaantreklikheidsindeks (market attractiveness index) gebruik om die mededingendheid van Suid-Afrikaanse mielie-uitvoere te bepaal, sowel as die moontlikheid om die markaandeel in huidige markte uit te brei en om onontwikkelde en aantreklike markte te identifiseer. Ons het gevind dat Suid-Afrika se mielie-uitvoere mededingend is relatief tot die voorste globale uitvoerders. Die produksiekoste-analise het egter getoon dat Suid-Afrika minder mededingend is relatief tot Argentinië, Brasilië, die VSA en Oekraïne. Aantreklike markte met ’n hoë potensiaal is in Japan, Meksiko, Taiwan, die Verenigde Arabiese Emirate, Thailand en Zimbabwe geïdentifiseer. Hierdie is markte waaraan Suid-Afrika voorkeur moet gee om in die kort- tot mediumtermyn te ontwikkel. Verder het die markaantreklikheidsindeks getoon dat Indonesië, Nigerië, Maleisië, Saoedi-Arabië, Mauritius, die Verenigde Arabiese Emirate, Taiwan, Iran, die Demokratiese Republiek van die Kongo en Jemen die top tien aantreklike markte vir Suid-Afrikaanse mielie-uitvoere is. In terme van marktoegang staan Suid-Afrika voor redelik eenderse tariefvlakke in die globale markte as sy mededingers. Met betrekking tot nie-tarief struikelblokke staan Suid-Afrika voor beperkings in markte soos Thailand, Saoedi-Arabië en binne die EU-lande, aangesien Suid-Afrika se mielieproduksie ongeveer 85% geneties gemodifiseer is. Aanbevelings vir die ontwikkeling van Suid-Afrikaanse mielie-uitvoere behels ’n nadere beskouing van die top 25 aantreklike markte in die markaantreklikheidsindeks en om die bedryf strategies te posisioneer om hierdie markte te betree. Daar is ook ’n behoefte aan die ontwerp van ’n bedryfsuitvoerstrategie wat voorkeer gee aan hierdie markte in lyn met sakebelange en om die huidige potensiaal te ondersoek. Huidige Suid-Afrikaanse mielie-uitvoere is gekonsentreerd en daar is ruimte vir toegang tot nuwe markte.
Description
Thesis (MScAgric)--Stellenbosch University, 2016.
Keywords
Maize, Competitiveness, Exports, revealed comparative advantage index, UCTD, Corn -- South Africa, Exports -- South Africa, Competition -- South Africa
Citation