An exploration of the contents of an integrated household energy safety policy for South Africa's informal settlements

Date
2016-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH SUMMARY: Energy is the lifeblood of our national and household economy. Every day millions of people use energy to cook light and heat their homes and to conduct a variety of other household chores. In the process of fulfilling these functions, many people are injured, maimed or even killed whilst using household energy sources and appliances. These household energy-related accidents occur frequently in South Africa’s vast informal settlements, with devastating and far-reaching consequences. They exert exorbitant costs on the economy, the fiscus, the public health system, communities, households and individuals in the country. They now constitute a grave public policy problem that necessitates a public policy response. However, this issue has been completely ignored and excluded from the South African policy landscape, even though evidence-based research and calls by various stakeholders highlight the need for such policy intervention. The premise of this research thesis is that South Africa needs a household energy safety policy, specifically engineered and designed for informal settlements, and that is developed with the active participation of the people who live in these communities.
AFRIKAANS OPSOMMING: Energie is die lewensbloed van ons nasionale en huishoudelike ekonomie. Miljoene mense gebruik elke dag energie om mee te kook, hulle huise te verlig en te verwarm en om ‘n verskeidenheid van ander huishoudelike take uit te voer. In die proses om hierdie take te verrig, word baie mense beseer, vermink of sterf selfs terwyl hulle besig is om huishoudelike energie en toestelle te gebruik. Hierdie huishoudelike energie-verwante ongelukke gebeur dikwels in Suid-Afrika se uitgebreide informele nedersettings met vernietigende en vêrreikende gevolge. Dit oefen buitensporige koste op die ekonomie, die fiskus, die publieke gesondheidstelsel, gemeenskappe, huishoudings en indiwidue in die land, uit. Dit is nou ‘n ernstige openbare beleidsprobleem wat ‘n openbare beleidsrespons vereis. Hierdie kwessie word egter volledig ge-ignoreer en van die Suid-Afrikaanse beleidslandskap uitgesluit, selfs te midde van getuienis-gebaseerde navorsing en oproepe deur verskillende rolspelers wat die noodsaaklikheid vir so ‘n beleidsintervensie beklemtoon. Die premis van hierdie navorsingstesis is dat Suid-Afrika ‘n huishoudelike energieveiligheidsbeleid benodig wat spesiaal ontwikkel en ontwerp is vir informele nedersettings met die aktiewe deelname van die mense wat in hierdie gemeenskappe lewe.
Description
Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2016.
Keywords
Household energy-related accidents, UCTD, Energy sources -- Risk, Squatter settlements -- Safety measures -- South Africa, Home accidents -- Prevention, Household appliances -- Safety measures -- Law and legislation
Citation