Editorial Cartoons and Propaganda Posters of the Union of South Africa’s pro-war press during the First World War; 1914-1918

Date
2016-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH SUMMARY: The thesis investigates how editorial cartoons and propaganda posters of the pro-war South African press were employed during the First World War to recruit soldiers from British colonies. A brief discussion that identifies various forgotten aspects of South African involvement in the First World War traces the history of this country’s involvement in the 1914-1918 conflicts in Europe. This discussion outlines the socio-political background against which a selection of cartoons and posters were developed and published, while it also contextualises the study. Five examples of jingoist editorial cartoons and two propaganda posters are carefully analysed within a semiotic theoretical framework, ultimately to explain and inform on the illustrations, book art objects, installations, and various other art works constituting syntheses in an investigation that integrates theory and practice.
AFRIKAANS OPSOMMING: Die tesis ondersoek die maniere waarop koerantspotprente en propaganda plakkate deur die pro-oorlog Suid-Afrikaanse pers gebruik is om gedurende die Eerste Wêreldoorlog soldate vanuit die Britse kolonies te werf. ‘n Kort bespreking wat verskeie vergete aspekte van Suid-Afrikaanse betrokkenheid in die Eerste Wêreldoorlog identifiseer volg ook die geskiedenis van hierdie land se betrokkenheid in die 1914 – 1918 konflikte in Europa. Hierdie bespreking teken die sosio-politieke agtergrond waarteen ‘n seleksie van spotprente en plakkate ontwikkel en gepubliseer is, terwyl dit ook die studie kontekstualiseer. Vyf voorbeelde van jingoïstiese koerantspotprente en twee voorbeelde van propaganda plakkate word versigtig ontleed binne ‘n semiotiese teoretiese raamwerk om uiteindelik lig te werp op die illustrasies, boekkuns objekte, installerings en verskeie ander kunswerke wat sintese in die ondersoek verteenwoordig in ‘n studie wat teorie en praktyk integreer.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2016.
Keywords
Editorial Cartoons -- South Africa -- World War, 1914-1918, Propaganda Posters -- South Africa -- World War, 1914-1918, Mass media and propaganda -- South Africa -- World War, 1914-1918, Posters, South African -- World War, 1914-1918, World War, 1914-1918 -- South Africa -- Caricatures and cartoons, UCTD
Citation