The role of management information systems in measuring organisational performance in the KwaZulu-Natal Department of Art and Culture

Date
2015-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Government departments collect process and use information for planning and reporting to comply with diverse legislation at operational and strategic level. Information systems play an important role in the collection and processing of information, making it possible to process large quantities of information, and synchronise and share it. Management information systems are used to process information both at strategic and operational level to monitor activities, assess and plan new services, and monitor trends which enable senior managers to effectively manage the strategic direction of an organisation. Management information systems play an important role in measuring organisational performance. The purpose of the study was to describe the role of management information systems (MIS) in measuring organisational performance in the KwaZulu-Natal Department of Arts & Culture. A case study approach was used to investigate the research problem. Managers of the core programmes of the department were included in the study. Faceto- face interviews and self-administered questionnaires were used to collect data. The study concluded that the role of MIS in measuring organisational performance was limited in the department. The department did not have an integrated PMIS (performance management information system) or adequate capacity to develop and manage such a system. The study recommends that the department should formalise its performance measurement framework and build capacity to fully implement a PMIS. Further studies should include participants who are not in management and should examine the records management systems in greater detail.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Staatsdepartemente versamel, verwerk en gebruik inligting vir beplanning en verslagdoening om aan ’n verskeidenheid wetsvereistes op bedryfs- en strategiese vlak te voldoen. Inligtingstelsels speel ’n belangrike rol in die versameling en verwerking van inligting en maak dit moontlik om groot hoeveelhede inligting te verwerk, te sinchroniseer en te deel. Bestuursinligtingstelsels word gebruik om inligting op sowel strategiese as bedryfsvlak te verwerk ten einde werksaamhede te moniteer, nuwe dienste te beoordeel en te beplan, en tendense dop te hou wat senior bestuurders in staat stel om die strategiese rigting van ’n organisasie doeltreffend te bestuur. Bestuursinligtingstelsels vervul ook ’n belangrike funksie in die meting van organisatoriese prestasie. Die doel van hierdie studie was om die rol van bestuursinligtingstelsels (BIS) in die meting van organisatoriese prestasie in die KwaZulu-Natalse Departement van Kuns en Kultuur te beskryf. ’n Gevallestudiebenadering is gevolg om die navorsingsprobleem te ondersoek. Bestuurders van die kernprogramme van die departement is by die studie ingesluit. Persoonlike onderhoude en selfvoltooiingsvraelyste is gebruik om data in te samel. Die studie kom tot die gevolgtrekking dat die rol van BIS in die meting van organisatoriese prestasie in die departement beperk is. Die departement beskik nie oor ’n geïntegreerde prestasiebestuursinligtingstelsel (PBIS) óf voldoende vermoë om so ’n stelsel te ontwikkel en te bestuur nie. Die studie beveel aan dat die departement sy prestasiebestuursraamwerk formaliseer en vermoë bou om ’n PBIS volledig in werking te stel. Verdere studies behoort ook deelnemers in te sluit wat nié bestuurslede is nie, en kan die rekordbestuurstelsels in meer besonderhede ondersoek.
Description
Thesis (MPA)--Stellenbosch University, 2015.
Keywords
Managment information systems, Organizational effectiveness -- Measurement, Performance -- Measurement, Total quality management in government, UCTD
Citation