The role of carnitine in eukaryotic cells : Using yeast as a model

Date
2015-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Previous studies in yeast in this laboratory have found carnitine to be both protective against oxidative stress induced by hydrogen peroxide and to increase the detrimental effect of dithiothreitol. These phenotypes were found to be independent of the role of carnitine within the carnitine shuttle. A screen for suppressor mutations for these carnitine-dependent phenotypes identified, among others, Δcho2 and Δopi3. Cho2p and Opi3p catalyse the sequential methylation reactions in the formation of phosphatidylcholine from phosphatidylethanolamine. Therefore, this study aimed to investigate the relationship between choline, phosphatidylcholine and the carnitine phenotypes. Liquid growth assays of Δcho2 and Δopi3 cultures revealed that addition of choline can restore the protective effects of carnitine against hydrogen peroxide. The connection between the cellular phospholipid composition and the carnitine-dependent shuttleindependent phenotypes was also investigated. Analysis of the lipid composition of cells by LCMS showed that Δcho2 and Δopi3 had a largely different lipid composition compared with the wild type, most notably, a reduction in phosphatidylcholine and an increase in triacylglycerol content were observed for both mutants. These changes were reversed by supplementation with choline. However, no effects on the lipid composition of cells in response to carnitine treatment were observed, either when supplemented alone or in combination with DTT and hydrogen peroxide. Carnitine has also been investigated in mammalian systems for its potential to protect cells from oxidative stress, an effect which would be of benefit in various neurodegenerative disorders. Several studies have documented the positive effects of carnitine against oxidative stress in mammalian cells however the mechanism behind this action remains unknown. It is therefore thought that, provided similar effects for carnitine can be shown in mammalian cells as was observed in yeast, it would be beneficial to use yeast as a model system for the study of the molecular changes induced by carnitine. In view of this, the effects of carnitine on toxicity induced by oxidative stress in mammalian neural cells were compared to that which has been observed in yeast. For this purpose the 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT) assay, a measure of reductive capacity of cells, was used. However, no effects for carnitine were observed in the MTT assay in combination with either dithiothreitol or paraquat.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Vorige studies op gis in hierdie laboratorium het bevind dat karnitien beskermend is teenoor oksidatiewe stres wat deur waterstofperoksied geïnduseer word en ook die nadelige effek van ditiotreitol verhoog. Hierdie fenotipes is gevind om onafhanklik te wees van die rol van karnitien binne die karnitien-pendel. Die sifting vir onderdrukker-mutasies van hierdie karnitienafhanklike fenotipes het onder andere Δcho2 en Δopi3 geïdentifiseer. Cho2p en Opi3p kataliseer die opvolgende metileringsreaksies tydens die vorming van fosfatidielcholien vanaf fosfatidieletanolamien. Hierdie studie het dus gepoog om die verhouding tussen cholien, fosfatidielcholien en die karnitienfenotipes te ondersoek. Vloeistofanalises van Δcho2- en Δopi3-kulture het aangedui dat die byvoeging van cholien die beskermende effekte van karnitien teenoor waterstofperoksied kan herstel. Die verband tussen die sellulêre fosfolipiedsamestelling en die karnitienafhanklike pendel-onafhanklike fenotipes is ook ondersoek. Die analise van die lipiedsamestelling van selle deur middel van LCMS het getoon dat Δcho2 en Δopi3 ‘n grootliks verskillende samestelling het in vergelyking met die wilde tipe, en daar is veral ‘n afname in fosfatidielcholien en ‘n verhoging in triasielgliserol-inhoud vir beide mutante waargeneem. Hierdie veranderinge is omgekeer deur aanvulling met cholien. Geen effekte op die lipiedsamestelling van die selle is egter in reaksie op die karnitienbehandelings waargeneem nie, hetsy toe dit alleen aangevul is of in kombinasie met ditiotreitol en waterstofperoksied. Karnitien is ook in soogdierstelsels ondersoek vir sy potensiaal om selle teen oksidatiewe stres te beskerm, ‘n effek wat groot voordeel sal inhou vir verskeie neurodegeneratiewe steurings. Verskeie studies het reeds die positiewe effekte van karnitien teen oksidatiewe stres in soogdierselle opgeteken, hoewel die meganisme agter hierdie werking nog onbekend is. Daar word dus vermoed dat, gegewe dat soortgelyke effekte vir karnitien in soogdierselle getoon kan word as wat in gis waargeneem is, dit voordelig sou wees om gis as ‘n modelsisteem vir die studie van die molekulêre veranderinge wat deur karnitien geïnduseer word, te gebruik. In die lig hiervan is die effekte van karnitien op giftigheid wat deur oksidatiewe stres in soogdiersenuselle geïnduseer is, vergelyk met dít wat in gis waargeneem is. Om hierdie rede is die 3-[4,5-dimetieltiasool-2-iel]-2,5-difeniel tetrasoliumbromied (MTT) essaiëring, ‘n meting van die verminderende kapasiteit van selle, gebruik. Geen effekte vir karnitien is egter met die MTT essaiëring in kombinasie met óf ditiotreitol óf parakwat waargeneem nie.
Description
Thesis (MSc)--Stellenbosch University, 2015.
Keywords
Carnitine, Oxidative stress, Lipid composition, Phosphatidylcholine, UCTD
Citation