Feasibility study and business plan for manufacturing a 3 kW-electrical solar Stirling engine and dish for stand-alone power supply units

Date
2015-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Africa has some of the richest solar resource regions in the world. These remain largely untapped. Meanwhile, numerous rural communities in Africa are without access to electricity. Rural communities are in most cases isolated and scattered, in addition they have low population densities. This makes it expensive to extend electricity grids to them. Therefore, the Stirling system is one of the promising off-grid technologies that Africa could explore in an effort to produce electricity in a sustainable and environmentally-friendly way. The main objective of this study was to investigate whether there is a viable market in Africa for the use of the solar Stirling system. In addition, an economic evaluation was performed to determine whether it is economically viable to manufacture the solar Stirling system in Africa. Finally, the study prepared a summary of the economic evaluation for a residential 3 kW solar Stirling system. Market research was included in the study to establish the market viability of the Stirling dish. In addition the market research was used to identify those needs of the customers that could be incorporated into the design of the Stirling engine and the concentrator. The market research was carried out in a rural community with households without access to electricity. Furthermore, a manufacturing plan was developed to determine whether it is economically attractive to manufacture the Stirling system. Africa has the skills and resources to manufacture the Stirling dish. The market research revealed that most of the people in rural communities survive on a very low income. Furthermore, the research showed that while they are interested in acquiring the technology, it is unlikely that they will be able to afford it on a basis of a once-off purchase. The selling price of the Stirling system was found to be too high compared to other off-grid technologies. However, the study showed that the residential Stirling system is attractive with a levelised cost of electricity (LCOE) of R1,37 R/kWh and R0,82 R/kWh for a Stirling dish with storage. The standard Stirling system storage has a payback period of 16 years and the system with storage has a payback period of 7,9 years. The economic evaluation of the project from a manufacturer’s point of view showed that the business will take about two years before it starts bringing in positive cash-flows.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Van die rykste sonhulpbronstreke ter wêreld is in Afrika geleë en is steeds grotendeels onontgin. Intussen het verskeie landelike gemeenskappe in Afrika geen toegang tot elektrisiteit nie. Landelike gemeenskappe is in die meeste gevalle geïsoleerd en wydverspreid, en het boonop lae bevolkingsdigthede. Dít maak dit duur om hulle by elektrisiteitsnetwerke in te sluit. Daarom is die Stirling-sonkragstelsel een van die belowende tegnologieë buite die kragnetwerk wat Afrika kan ondersoek ten einde elektrisiteit op ’n volhoubare en omgewingsvriendelike manier op te wek. Die hoofdoelwit van hierdie studie was om vas te stel of Afrika oor ’n lewensvatbare mark vir die gebruik van die Stirling-sonkragstelsel beskik. Daarbenewens is ’n ekonomiese beoordeling onderneem om te bepaal of dit haalbaar sou wees om die Stirling-sonkragstelsel in Afrika te vervaardig. Laastens bied die studie ’n opsomming van die ekonomiese evaluering van ’n residensiële Stirling-sonkragstelsel met ’n leweringsvermoë van 3 kW. Marknavorsing is as deel van die studie onderneem om die marklewensvatbaarheid van die Stirling-skottel te bepaal. Die marknavorsing is voorts gebruik om vas te stel watter kliëntebehoeftes by die ontwerp van die Stirling-enjin en die konsentreerder ingesluit kan word. Die marknavorsing is onderneem in ’n landelike gemeenskap waarin die huishoudings nie toegang tot elektrisiteit het nie. ’n Vervaardigingsplan is boonop opgestel om te bepaal of dit ’n ekonomies aantreklike opsie sou wees om die Stirling-stelsel in Afrika te vervaardig. Afrika beskik wel oor die vaardighede en hulpbronne om die Stirling-skottel te vervaardig. Die marknavorsing bring aan die lig dat die meeste mense in landelike gemeenskappe met ’n uiters karige inkomste klaarkom. Daarbenewens toon die navorsing dat hoewel hierdie mense daarin belang stel om die tegnologie te bekom, hulle dit heel waarskynlik nie op die grondslag van ’n eenmalige aankoop sal kan bekostig nie. Die verkoopprys van die Stirling-stelsel blyk te hoog te wees in vergelyking met ander tegnologieë buite die kragnetwerk. Tog toon die studie dat die residensiële Stirling-stelsel ’n aantreklike opsie is teen ’n konstante eenheidskoste van elektrisiteit (LCOE) van R1,37 R/kWh vir ’n Stirling-skottel sonder bergingsvermoë, en R0,82 R/kWh vir een met bergingsvermoë. Met die Stirling-stelsel sonder bergingsvermoë duur dit 16 jaar voordat die voordele van die stelsel die koste daarvan gedek het; hierdie tydperk krimp tot 7,9 jaar met ’n stelsel met bergingsvermoë. Die ekonomiese beoordeling van die projek uit ’n vervaardigersoogpunt dui daarop dat so ’n onderneming sowat twee jaar sal benodig voordat dit ’n positiewe kontantvloei sal skep.
Description
Thesis (MSc)--Stellenbosch University, 2015.
Keywords
Solar Stirling system -- Economical aspects, Solar Stirling system -- Feasibility study, Solar energy -- Africa, UCTD
Citation