ITEM VIEW

Service delivery in South African rural municipalities

dc.contributor.advisorHorn, Aneleen_ZA
dc.contributor.authorMakale, Thandi Johannaen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Geography & Environmental Studies.en_ZA
dc.date.accessioned2015-12-14T07:41:54Z
dc.date.available2015-12-14T07:41:54Z
dc.date.issued2015-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/97716
dc.descriptionThesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2015.en_ZA
dc.descriptionENGLISH ABSTRACT: Despite successes of the democratic South Africa, the country still experiences challenges of poverty, unemployment and inequalities. These challenges are more prevalent in rural communities even after government‟s attempt to address them through development programmes such as the RDP, GEAR, ASGISA and now the NDP. Many scholars have examined the status of service delivery in the country, but not over the democratic years at a community level, to understand community characteristics contributing to service delivery failures. This paper seeks to present the status of service delivery at both municipal and ward level for rural communities under the administration of all category B4 municipalities in South Africa. This paper further reveals rural household characteristics contributing to service delivery by using a basic service index. Spatial analysis disclose that close proximity to points of interests does benefit rural communities in terms of access to basic services as they increase chances for employment, thus reducing migration of men. Therefore, findings present that male headed households in rural communities have better access to basic services compared to female headed households.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANS OPSOMMING: Nieteenstaande menige suksesse onder die nuwe demokratiese bestel, ervaar Suid-Afrika steeds uitdagings van armoede, werkloosheid en ongelykheid. Hierdie uitdagings kom oorwegend in plattelandse gemeenskappe voor, selfs nadat die regering deur middel van verskeie ontwikkelingsprogramme soos die Herkonstruksie- en Ontwikkelingsplan (HOP), GEAR, ASGISA en die Nasional Ontwikkelingsplan (NOP), probeer het om dit aan te spreek. Menige navorsing oor die status van dienslewering in die land is alreeds gedoen, maar die eienskappe van plattelandse gemeenskappe wat bygedra het tot die mislukking in dienslewering soos wat dit onder die huidige demokratiese bestel voorkom, is nog nie nagevors nie. Die doelwit van die verhandeling is om die status van dienslewering op munisipale- en raadsvlak vir plattelandse gemeenskappe, soos onder die huidige administrasie van kategorie 4B-munisipaliteite in Suid Afrika, op te som. Deur gebruik te maak van „n basiesediens-indeks, onthul die verhandeling ook hoe die eienskappe van plattelandse huishoudings tot dienslewering kan bydra. Ruimtelike analise bevestig dat nabyheid aan dieselfde belangepunte wel voordele vir plattelandse gemeenskappe inhou ten opsigte van toegang tot basiese dienste, aangesien die moontlikheid vir werk toeneem, en die uitmigrasie van mans afneem. Die gevolgtrekking is dat mans as huishoudingshoof beter toegang tot basiese dienste het in vergelyking met vrouens as huishoudingshoof.af_ZA
dc.format.extentix, 48 pages : illustrationsen_ZA
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectLocal government -- South Africaen_ZA
dc.subjectMunicipal services -- South Africaen_ZA
dc.subjectRural development -- South Africaen_ZA
dc.subjectRural-urban relations -- South Africaen_ZA
dc.subjectCost and standard of living -- South Africaen_ZA
dc.subjectSouth Africa -- Rural conditionsen_ZA
dc.subjectUCTD
dc.titleService delivery in South African rural municipalitiesen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW