An investigation to introduce BIM in undergraduate civil engineering teaching to improve construction processes

Date
2015-03
Authors
Tabesh, Mahsa
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The popularity of Building Information Modelling (BIM) has grown rapidly within the construction industry, motivated by its potential advantages for improving construction processes. A majority of the world’s leading firms have adopted BIM solutions by moving from 2D or even 3D CAD to BIM techniques. However, for companies in South Africa this transition has not been the same as for firms in Europe and the USA. Besides the improvements which can be achieved by viewing a computer model of the designed facility, BIM provides a multi-disciplinary tool, to be used for collaboration of all project parties in a real-time simulated model of construction process. Due to this remarkable feature, the way of constructing a designed facility can be viewed and analysed from the conceptual stages and can improve design and construction processes. As this object-oriented approach has been developed in the industry, handbooks and standards have been released to support BIM utilization. A considerable amount of research has been conducted to establish the advantages and barriers in applying BIM. A large number of investigations have also been performed for reporting quantified achievement of construction projects executed in BIM environment. As such, a new knowledge field has been added to the industry requirements. BIM knowledge has become more demanding and BIM-specialist requirements have been enhanced. As a result, academia have been stimulated to raise BIM awareness among engineers, architects and construction managers to train sufficiently qualified professionals for applying BIM tools. Universities started offering different courses and programmes to fulfil this need while a variety of strategies have been developed for introducing BIM to the students at different levels. This research studied the current industry situation in South Africa regarding application of BIM and the role of universities to achieve a suitable level of BIM capability. The industrial and educational situations from some pioneering countries are reviewed as lessons for the South African adoption of BIM. Comparing these facts, proposals for introducing BIM through university courses are provided to satisfy industry requirements for the application of BIM in projects.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die gewildheid van Bou Inligtingsmodelle (Building Information Modelling (BIM)) het vinnig gegroei in die konstruksie bedryf as gevolg van die voordele wat dit vir die verbetering van konstruksieprosesse inhou. ʼn Groot aantal van die wêreld se voorste konstruksie maatskappye het al die oorgang vanaf 2D en selfs 3D RGT (Rekenaar Gesteunde Tekenstelsels) na BIM gemaak. Ongelukkig is hierdie oorgang na BIM metodes nog nie so doeltreffend vir maatskappye in Suid- Afrika soos in die geval van Europese en Amerikaanse maatskappye nie. Daar is al bewys dat die vermoë om na ʼn rekenaarmodel van ʼn ontwerpte fasiliteit te kan kyk baie voordelig is. Daarbenewens bied BIM ʼn multidissiplinêre grondslag wat vir die samewerking van alle betrokke partye van die projek gebruik kan word en die projek kan simuleer as ʼn funksie van tyd. Hierdie tyd-afhanklike simulasie stel die bestuur in staat om die manier waarop ʼn ontwerpte fasiliteit gebou word, reeds vanaf die konsepsuele fase, te beskou en te ontleed. Hierdie vermoë kan die ontwerp en konstruksieproses asook die fasiliteitsbestuur proses merkwaardig verbeter. As gevolg van die ontwikkeling van hierdie objek georiënteerde benadering deur die bedryf, is handboeke en standaarde vrygestel om die gebruik van BIM te ondersteun. ‘n Merkwaardige hoeveelheid navorsing is al gedoen om die voordele en struikelblokke in die toepassing van BIM te identifiseer. ‘n Groot aantal ondersoeke is ook al geloots om verslag te doen op die prestasie van konstruksie projekte wat deur middel van BIM uitgevoer was. Vanuit die bogenoemde ondersoeke en navorsing is 'n nuwe kennisveld gevoeg by die vereistes van die bedryf. Die kennis van BIM het al hoe meer veeleisend geword en die vereistes vir ʼn BIMspesialis het verhoog. As gevolg hiervan is akademici aangemoedig om ingenieurs, argitekte en konstruksie bestuurders meer bewus te maak van BIM sodat daar genoeg professionele werkers opgelei kan word wat BIM kan implementeer. Universiteite het begin om kursusse en programme aan te bied om hierdie behoefte te bevredig, terwyl 'n verskeidenheid metodes om studente bloot te stel aan BIM op verskillende vlakke ontwikkel is. In hierdie navorsingsprojek is die huidige stand van Suid-Afrikaanse konstruksiemaatskappye ten opsigte van die toepassing van BIM ondersoek. Daarbenewens is die rol wat universiteite speel om 'n voldoende vlak van BIM vaardigheid te bereik ook ondersoek. Die industriële en opvoedkundige omgewings van 'n paar vooraanstaande lande word gebruik as lesse vir die Suid-Afrikaanse aanvaarding van BIM. Deur hierdie feite te vergelyk, is voorstelle gemaak vir die bekendstelling van BIM in universiteitskursusse om aan industrievereistes te voldoen vir die toepassing van BIM op projekte.
Description
Thesis (MSc)--Stellenbosch University, 2015.
Keywords
Building Information Modelling (BIM), Construction processes, Engineering education, Civil engineering undergraduate curricula, UCTD
Citation