Post-apartheid representations of youth in the Zulu novel "Kungasa ngifile"

Date
2004-07-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
AOSIS Publishing
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: In this article representation of black African youth in the Zulu novel “Kungasa ngifile” is examined. The view is presented that the novel, though seeming to be politically neutral, deals with images of the youth that have ideological concerns in terms of theme, plot action and character portrayal. Such ideological modes of representation seem to be in tune with the present call for moral rejuvenation and the empowerment of the youth who lost opportunities during the liberation struggle. In this respect, the novel backs positive post-apartheid cultural forms.
AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie artikel word ondersoek ingestel na die voorstelling van die swart Afrika-jeug in die Zoeloe-roman “Kungasa ngifile”. Daar word aangevoer dat die roman, hoewel dit skynbaar polities neutraal is, die temas, storielyn en karakteruitbeelding gebruik om ’n beeld van die jeug voor te hou wat met ideologiese belange besiel is. Hierdie ideologiese voorstellingsmodusse weerspieël skynbaar die huidige oproep tot morele vernuwing en die bemagtiging van die jeug, wat geleenthede tydens die vryheidstryd verloor het. Sodoende plaas die roman postapartheid kulturele vorme in ’n positiewe lig.
Description
Please cite as follows:
Zulu, N. 2004. Post-apartheid representations of youth in the Zulu novel Kungasa ngifile. Literator, 25(3):199-216, doi:10.4102/lit.v25i3.270.
The original publication is available at http://literator.org.za
Keywords
Post-apartheid representations, Post-apartheid era -- South Africa, Zulu fiction, Black Africans -- Young People
Citation
Zulu, N. 2004. Post-apartheid representations of youth in the Zulu novel Kungasa ngifile. Literator, 25(3):199-216, doi:10.4102/lit.v25i3.270.