Sagaria 2:8(12) : ’n moontlike Afrikaanse vertaling van ’n moeilike teks

Date
2013-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
AOSIS Publishing
Abstract
Geleerdes stem saam dat die Hebreeuse teks van Sagaria 2:8 (v. 12 in Hebreeus) uiters moeilik is om te vertaal. Hierdie artikel fokus op die volgende vrae: Maak die Masoretiese teks sin? Moet ons die Masoretiese teks wysig? Die vertaling van die volgende ingewikkelde woorde en frases word bespreek: (1) 3 ;אחר כבוד שׁלחני ( 2) ;יהוה צבאות ) the particle 5) ;בבבת ( 4) ;כי ) en .עינו Die skrywer glo dat dit nie nodig is om die Masoretiese teks te wysig nie en bied die volgende moontlike vertaling aan: ‘Want so sê die HERE van alle magte: Ná die heerlikheid (d.i. die visioen) het Hy my gestuur na die nasies deur wie julle uitgebuit is; waarlik, wie aan julle vat, vat aan die appel van sy oog.’
Zechariah 2:8(12): A possible Afrikaans translation of a difficult text. Scholars agree that the Hebrew text of Zechariah 2:8 (v. 12 in Hebrew) is extremely difficult to translate. The questions posed by this article is: Does the Masoretic text make sense? Do we need to change the Masoretic text? The article discuses the translation of the following difficult words or phrases: (1) 3 ;אחר כבוד שׁלחני ( 2) ;יהוה צבאות ) the particle 5) ;בבבת ( 4) ;כי ) and עינו . The author argues that we do not need to change the Masoretic text and the following possible translation is presented: ‘For thus says the Lord of all powers: After the glory (i.e. the vision) He sent me to the nations who plundered you; truly, the one who touches you touches the apple of his eye.’
Description
CITATION: O’Kennedy, D. F. 2013. Sagaria 2:8(12) : ’n moontlike Afrikaanse vertaling van ’n moeilike teks. In die Skriflig/In Luce Verbi, 47(1): 1-6, doi: 10.4102/ids.v47i1.85.
The original publication is available at http://www.indieskriflig.org.za
Publication of this article was funded by the Stellenbosch University Open Access Fund.
Keywords
Bible. Zechariah, II, 8(12) -- Criticism, interpretation, etc.
Citation
O’Kennedy, D.F. 2013. Sagaria 2:8(12) : ’n moontlike Afrikaanse vertaling van ’n moeilike teks. In die Skriflig/In Luce Verbi, 47(1): 1-6, doi: 10.4102/ids.v47i1.85