• Steyn Heckroodt: strategiekenner, denkleier, leermeester 

   Smith, Cherice (2014-10)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: Die USB MBA- en PhD-alumnus dr Steyn Heckroodt het ’n groot jaar agter die rug. Hy het in 2013 sy boek oor strategiese insigte bekendgestel en hy is as buitengewone senior lektor by die USB aangestel. ...
  • The power of persistense 

   Smith, Cherice (2014-10)
   ENGLISH ABSTRACT: In a world of instant gratification, working on the same project for three or seven years or even longer can be challenging for some, while others simply get it done. What makes people stay the course? ...
  • Die krag van uithouvermoë 

   Smith, Cherice (2014-10)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: In ’n wêreld van kitsbevrediging kan dit vir sommige mense ’n groot uitdaging wees om vir drie of sewe jaar of selfs langer aan dieselfde projek te werk terwyl ander dit sonder sukkel doen. Hoe kry ...