• The structure and function of the global citrus rhizosphere microbiome 

      Xu, Jin; Zhang, Yunzeng; Zhang, Pengfan; Trivedi, Pankaj; Riera, Nadia; Wang, Yayu; Liu, Xin; Fan, Guangyi; Tang, Jiliang; Coletta-Filho, Helvecio D.; Cubero, Jaime; Deng, Xiaoling; Ancona, Veronica; Lu, Zhanjun; Zhong, Balian; Roper, M. Caroline; Capote, Nieves; Catara, Vittoria; Pietersen, Gerhard; Verniere, Christian; Al-Sadi, Abdullah M.; Li, Lei; Yang, Fan; Xu, Xun; Wang, Jian; Yang, Huanming; Jin, Tao; Wang, Nian (Nature Research (part of Springer Nature), 2018)
      Citrus is a globally important, perennial fruit crop whose rhizosphere microbiome is thought to play an important role in promoting citrus growth and health. Here, we report a comprehensive analysis of the structural and ...