ITEM VIEW

Die huis as betekenisvolle ruimte in enkele Afrikaanse gedigte, met spesifieke verwysing na die bewoningsfilosofiee van Heidegger, Bolnow en Bachelard en Vierluik

dc.contributor.advisorVan Niekerk, Marlene
dc.contributor.authorMarais, Lodewikus Stefanus
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Afrikaans and Dutch.
dc.date.accessioned2014-05-30T11:54:39Z
dc.date.available2014-05-30T11:54:39Z
dc.date.issued2008-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/86862
dc.descriptionThesis (MA)--Stellenbosch University, 2008.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: The first section of this thesis aims at creating a reading strategy for the analysis of poetry thematically concerned with habitation and the space of the house. Selected Afrikaans poems, forming part of a newer house-poetry that breaks away from the idyllic, genial representation of the house in earlier Afrikaans poetry, are examined. The theoretical equipment utilised in this examination is the habitation philosophies of Martin Heidegger, Otto Friedrich Bollnow and Gustav Bachelard. Various related insights in the work of these philosophers are developed into a three-tiered model for the interpretation of house poetry. Supplementing the abovementioned framework is the socio-historical work of Joseph Rykwert and Ton Lemaire. Both these theorists explore the close connection between the space of the house and the realisation of mortality and transience. The application of the philosophical model facilitates, on the micro level of image and word choice, a fresh understanding of the selected poems, as well as a wider philosophical contextualisation of their thematic content. The reading strategy and the application thereof could also provide the means with which a new philosophical scrutiny of Afrikaans house-poetry can be achieved. The abovementioned formal essay is presented as coupled with a collection of original Afrikaans poems, entitled Vierluik, the creative section of this thesis. Vierluik examines, among other things, aspects of habitation in city, town and countryside, and reflects on descent, rootedness, displacement and the interconnection of space and identity.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die eerste gedeelte van hierdie tesis het as doel die daarstelling van ’n leesstrategie waarmee poësie wat tematies oor die huisruimte en bewoning handel, ondersoek kan word. Geselekteerde Afrikaanse gedigte, wat deel vorm van ’n nuwer huispoësie wat sedert die sestigerjare wegbreek van die idilliese, gemoedelike uitbeelding van die huis in vroeër Afrikaanse gedigte, word ondersoek. Die teoretiese apparatuur wat in hierdie ondersoek aangewend word, is die bewoningsfilosofieë van Martin Heidegger, Otto Friedrich Bollnow en Gustav Bachelard. Verskeie verbandhoudende insigte in die werk van hierdie denkers word ontwikkel tot ’n drieledige interpretasiemodel vir huispoësie. Hierby dien as aanvulling die kultuur-historiese werk van Joseph Rykwert en Ton Lemaire, waarin die noue band tussen die huisruimte en die doods- of verganklikheidsbesef uitgewerk word. Die toepassing van hierdie filosofiese begripsapparatuur fasiliteer op die mikrovlak van beelde en woordkeuse ’n vars verstaan van die vyf geselekteerde gedigte, asook ’n breër filosofiese kontekstualisering van hulle tematiese inhoud. Die leesstrategie en toepassings sou ook ’n filosofiese oopdek van die huispoësie in Afrikaans kon bemiddel. Hierdie akademiese gedeelte dien verder as ’n verbandhoudende oefening by die kreatiewe gedeelte van die tesis, naamlik ’n digbundel, Vierluik. Die bundel ondersoek, onder andere, aspekte van bewoning in stad, dorp en platteland, en bied ’n besinning aan oor herkoms, geworteldheid, verplasing en die verweefdheid van ruimte en identiteit.af_ZA
dc.format.extent184 p.
dc.language.isoaf_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectAfrikaans poetry -- History and criticismen_ZA
dc.subjectHeidegger, Martin,1889-1976 -- Criticism and interpretationen_ZA
dc.subjectBollnow, Otto Friedrich,1903-1991 -- Criticism and interpretationen_ZA
dc.subjectBachelard, Gaston,1884-1962 -- Criticism and interpretationen_ZA
dc.subjectMarais, L. S. -- Vierluikaf_ZA
dc.subjectDissertations -- Afrikaans literatureen_ZA
dc.subjectTheses -- Afrikaans literatureen_ZA
dc.titleDie huis as betekenisvolle ruimte in enkele Afrikaanse gedigte, met spesifieke verwysing na die bewoningsfilosofiee van Heidegger, Bolnow en Bachelard en Vierluikaf_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW