The system will be unavailable for updates from 12:30 on Tuesday 23 May to prepare for the upgrade of the software platform.

Career opportunities in sustainability-related fields

Hattingh, Elize (2014-04)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2014

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The impact of the econom ic turndown in 2008, brought sustainability issues to the forefront of public debate as the realities of climate change, and society’s response to it, gain higher visibility. As a result, t he green economy is gaining global traction as it is evident i n South African policy frameworks and investment. In this new environment, human or social capital is fast becoming the foundation of sustainable businesses. The pursuit of green jobs is seen as a key economic driver in the 21st century, creating a green pathway out of poverty. Shifting the economy from business as usual to a low carbon, resource efficient, resilient and inclusive sustainable economy will involve large scale investment in new technologies, equipment, buildings, and infrastructure, research and development and skills training and could thus be a major stimulus for much-needed employment (UNEP, 2008:3). The focus of this to study is to investigate, career opportunities for graduates of the programme in Sustainable Development, offered by the School of Public Leadership (SPL) at Stellenbosch University. The question is asked if future careers in sustainability-related fields are secured for these graduates. The problem statement was formulated to determine possible challenges that graduates might face from advancing in their careers. I have aimed to address this problem by exploring the prospects for employment in various sustainability-related fields. The re search objectives are to: a) attain clarity regarding graduates` understanding and awareness of available careers in sustainability-related fields; b) to investigate attempts, tools and processes through which graduates could develop careers in the sustainability-related fields; and c) To confirm the graduates` employment status, pre-and post-graduation. My study will aim to demonstrate that more research needs to be conducted related to career guidance to prepare a new workforce, with skills and career knowledge to enter career opportunities in green economy.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die impak van die wêreld ressessie in 2008 het volhoubare ontwikkelingskwessies skerper na vore gebring. Dit het die noodsaaklikheid van `n groen ekonomie verder beklemtoon. In hierdie omgewing word menslike kapitaal belangriker vir be sighede wat wil oorskakel na die groen ekonomie. Die soektog na groen werk word gesien as `n hoof ekonomiese aandrywer in the twintigste eeu, wat `n uitweg uit armoede kan bied. Die skuif van `n huidige besigheidsmodel na `n lae koolstof, effektiewe hulpbron gebruik, weerstandige en inklusiewe, volhoubare ekonomie vereis `n besondere gro ot investering in nuwe tegnologie, toerusing, geboue, infrastruktuur, navorsing en onwikkeling, en vaardigheidsopleiding. Hierdie beweging kan moontlik `n stimuli wees vir broodnodige werkskepping (UNEP, 2008:3). Hierdie studie ondersoek die onderlinge verband tussen die ontstaan en ontwikkeling van die groen ekonomie in Suid Afrika en werksgeleenthede wat moontlik daaruit mag voortvloei vir gegradueerdes van die program in volhoubare ontwikkeling by die Skool vir Publieke Leierskap by die Universiteit van Stellenbosch. Die vraag wat ek gestel het is of toekomstige beroepe in volhoubare ontwikkelingsgebiede bestendig is vir hierdie gegradueerdes. Die probleemstelling was geformuleer om die volgende navorsings doelstellings te ondersoek: a) gegradueerdes se huidige en toekomstige beroeps verwagtinge, begrip en bewustheid van beskikbare beroepe in volhoubare onwikkelings verbandte velde b) pogings, gereedskap, en metodes waarmee gegradueerdes hulle beroepe in volhoubare ontwikkelings velde sou kon ontwikkel; en c) om gegradueerdes se werksnemings status vas te stel voor en nadat gegraduering plaasgevind het. My studie poog om te demonstreer dat meer navorsing gedoen moet word rakende beroeps opleiding om so`n nuwe werksmag voor te berei met vaardighede en kennis wat hulle in staat stel om werksgeleenthede in die groen ekonomie te kan betree.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/86577
This item appears in the following collections: