An investigation of developments in Web 3.0 : opportunities, risks, safeguards and governance

Bruwer, Hendrik Jacobus (2014-04)

Thesis (MComm)--Stellenbosch University, 2014.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Many organisations consider technology as a significant asset to generate income and control cost. The World Wide Web (henceforth referred to as the Web), is recognised as the fastest growing publication medium of all time, now containing well over 1 trillion URLs. In order to stay competitive it is crucial to stay up to date with technological trends that create new opportunities for organisations, as well as creating risks. The Web acts as an enabler for technological advancement, and matures in its own unique way. From the static informative characteristics of Web 1.0, it progressed into the interactive experience Web 2.0 provides. The next phase of Web evolution, Web 3.0, is already in progress. Web 3.0 entails an integrated Web experience where the machine will be able to understand and catalogue data in a manner similar to humans. This will facilitate a world wide data warehouse where any format of data can be shared and understood by any device over any network. The evolution of the Web will bring forth new opportunities as well as challenges. Organisations need to be ready, and acquire knowledge about the opportunities and risks arising from Web 3.0 technologies. The purpose of this study is to define Web 3.0, and identify new opportunities and risks associated with Web 3.0 technologies by using a control framework. Identified opportunities can mainly be characterised as the autonomous integration of data and services which increases the pre-existing capabilities of Web services, as well as the creation of new functionalities. The identified risks mainly concern unauthorised access and manipulation of data; autonomous initiation of actions, and the development of scripts and languages. Risks will be mitigated by control procedures which organisations need to implement (examples include but is not limited to encryptions; access control; filtering; language and ontology development control procedures; education of consumers and usage policies). The findings will assist management in addressing the key focus areas of opportunities and risks when implementing a new technology.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Baie organisasies beskou tegnologie as 'n belangrike bate om inkomste te genereer en kostes te beheer. Die Wêreldwye Web (voorts na verwys as die Web), word erken as die vinnigste groeiende publikasiemedium van alle tye, met tans meer as 1 triljoen URLs. Ten einde kompeterend te bly, is dit noodsaaklik om op datum te bly met tegnologiese tendense wat nuwe geleenthede, sowel as risikos, vir organisasies kan skep. Die Web fasiliteer tegnologiese vooruitgang, en ontwikkel op sy eie unieke manier. Vanaf die statiese informatiewe eienskappe van Web 1.0, het dit ontwikkel tot die interaktiewe ervaring wat Web 2.0 bied. Die volgende fase van Web-ontwikkeling, Web 3.0, is reeds in die proses van ontwikkeling. Web 3.0 behels 'n geïntegreerde Web-ervaring waar ʼn masjien in staat sal wees om data te verstaan en te kategoriseer op ʼn soortgelyke wyse as wat ʼn mens sou kon. Dit sal lei tot 'n wêreldwye databasis waar enige vorm van data gedeel en verstaan kan word deur enige toestel oor enige netwerk. Die ontwikkeling van die Web sal lei tot die ontstaan van nuwe geleenthede, sowel as uitdagings. Dit is noodsaaklik dat organisasies bewus sal wees hiervan, en dat hulle oor genoegsame kennis sal beskik met betrekking tot die geleenthede en risikos wat voortspruit uit Web 3.0 tegnologieë. Die doel van hierdie studie is om Web 3.0 te definieer, en nuwe geleenthede en risikos wat verband hou met Web 3.0 tegnologieë, te identifiseer deur gebruik te maak van ʼn kontrole raamwerk. Geleenthede wat geïdentifiseer is, word hoofsaaklik gekenmerk deur outonome integrasie van data en dienste wat lei tot ʼn toename in die vermoëns van reeds bestaande Webdienste, sowel as die skepping van nuwe funksionaliteite. Die risikos wat geïdentifiseer is, word hoofsaaklik gekenmerk deur ongemagtigde toegang en manipulasie van data; outonome inisieering van aksies, en die ontwikkeling van programskrifte en tale. Risikos wat geïdentifiseer is, sal aangespreek word deur die implementering van voorgestelde kontroleprosedures om sodanige risikos te verminder tot ʼn aanvaarbare vlak (voorbeelde sluit in maar is nie beperk tot enkripsie; toegangkontroles; filters; programmatuur taal en ontologie ontwikkels kontroles prosedures; opleiding van gebruikers en ontwikkelaars en beleide ten op sigte van gebruik van tegnologië). Die bevindinge sal bestuur in staat stel om die sleutelfokus-areas van geleenthede en risikos te adresseer gedurende die implementering van 'n nuwe tegnologie.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/86535
This item appears in the following collections: