The animal themes in Horace's Epodes

Date
2014-03
Authors
Meyer, John Clifford
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This thesis focused on the animal themes while attempting to make a comprehensive analysis of such themes as they were portrayed in the Epodes of Horace. A close analysis of each poem that contains animals was made. The aim of such an analysis was twofold, firstly to arrive at a possible interpretation of said themes in each specific poem; secondly to indicate how Horace used these animal themes to enhance the meaning of the Epodes. To support this second aim the various animal themes were arranged according to a list of five functions associated with the themes, namely invective, irony and humour, exempla, metaphor and colouring or setting. Finally the investigation aimed at achieving not only a better understanding of the animal themes per se but also an enhanced appreciation of the entire collection.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die diere temas is die fokuspunt van hierdie tesis terwyl daar gepoog word om ‘n omvattende ontleding van die temas soos uitgebeeld deur die Epodes van Horatius, uit te voer. ‘n Deeglike ontleding van die diere temas soos gevind in die verskillende gedigte, is gemaak. Die doel van hierdie ontledings was tweeledig, eerstens om die moontlike interpretasie van die temas vir elke spesifieke gedig te verstaan; en tweedens om aan te dui hoe Horatius die diere temas aangewend het om die Epodes ruimer uit te beeld. Ter ondersteuning van die tweede doel is die verskillende diere temas volgens ‘n lys van vyf funksies wat met die temas vereenselwig kan word, ge-orden naamlik oordrewe kritiek, ironie, humor, exempla, metafoor en voorkoms of aanbieding. Ten slotte poog die ondersoek om nie net ‘n beter begrip van die diere temas te bevorder nie maar ook om waardering vir die totale versameling van die gedigte te bevorder.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2014.
Keywords
Horace. Epodes, Animals in literature, Latin poetry, Dissertations -- Ancient studies, Theses -- Ancient studies, UCTD
Citation