Diversity and dispersal of the ophiostomatoid fungus, Knoxdaviesia proteae, within Protea repens infructescences

Date
2014-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Two genera of ophiostomatoid fungi occur in the seed-bearing structures of serotinous Protea species in the Cape Floristic Region. These fungi are dispersed by arthropods, including mites and beetles that visit the Protea host plants. Although the vectors of Proteaassociated ophiostomatoid fungi are known, their dispersal patterns remain unknown – especially the manner in which recently burnt fynbos vegetation is recolonized. Additionally, their reproduction strategy has not previously been investigated. The focus of this study was, therefore, to determine the extent of within- and between-plant dispersal of Proteaassociated ophiostomatoid fungi at the population level and to investigate their reproductive strategy. One Protea-associated ophiostomatoid fungus, Knoxdaviesia proteae, is found exclusively in the fruiting structures of P. repens and was the focus of this study. In order to interrogate natural populations of this fungus, 12 polymorphic microsatellite markers specific to K. proteae were developed with an ISSR-PCR enrichment strategy and pyrosequencing. These markers were amplified in two distantly separated populations of K. proteae. The genetic and genotypic diversities of both populations were exceptionally high and neither showed significant population differentiation. The lack of population structure in both populations implies that K. proteae individuals within a P. repens stand are in panmixia. As one of the sampling sites had burnt recently, the process whereby young fynbos is recolonized could be investigated. Compared to the adjacent, unburnt area, K. proteae individuals in the burnt area of this population had significantly less private alleles, suggestive of a young population that had experienced a genetic bottleneck. Knoxdaviesia proteae individuals that did not originate from the adjacent unburnt area were encountered within the burnt site and, additionally, isolation-by-distance could not be detected. The parsimony-based haplotype networks and the tests for linkage disequilibrium indicated that recombination is taking place within as well as between the two distantly separated populations. The observed panmixia in P. repens stands, widespread recolonization and the high genetic similarity and number of migrants between the two populations emphasizes long-distance dispersal and therefore the role of beetles in the movement of K. proteae. This cohesive genetic structure and connection across large distances is likely a result of multiple migration events facilitated by beetles carrying numerous phoretic mites.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Twee genera ophiostomatoid swamme kom in die saad-draende strukture van bloeiende Protea spesies in the Kaapse Floristiese Streek voor. Hierdie Protea-verwante ophiostomatoid swamme word gekenmerk deur hul assosiasie met geleedpotige vektore – spesifiek die myt en kewer besoekers van die Protea gasheer plante. Alhoewel die geleedpotige vektore van Protea-verwante ophiostomatoid swamme bekend is, is die wyse waarop hierdie swamme versprei onbekend; veral die manier waarop onlangse gebrande fynbos geherkoloniseer word. Verder is die voortplantings-strategie van hierdie swamme nog nie voorheen ondersoek nie. Die fokus van hierdie studie was dus om die omvang van binne- en tussen-plant verspreiding van Protea-verwante ophiostomatoid swamme te bepaal op die populasie vlak en om hul voorplantings-strategie te ondersoek. Een Protea-verwante ophiostomatoid swam, Knoxdaviesia proteae, word uitsluitlik in die vrugdraende strukture van P. repens aangetref en was die fokus van hierdie studie. Om natuurlike populasies van hierdie swam te ondersoek is 12 mikrosatelliet-merkers spesifiek vir K. proteae ontwerp deur ‘n ISSR-PCR strategie en “pyro”-basisvolgorde bepaling te gebruik. Hierdie merkers is geamplifiseer in twee K. proteae populasies wat ver van mekaar geskei is. Die genetiese en genotipiese diversiteit van beide populasies was uitsonderlik hoog en nie een het beduidende populasie-differensiasie getoon nie. Die gebrek aan populasie struktuur in beide populasies veronderstel dat K. proteae individue binne ‘n P. repens stand in panmiksia is. Aangesien een van die steekproef terreine onlangs gebrand het, kon die herkolonisasie proses van jong fynbos ondersoek word. In vergelyking met die aangrensende, ongebrande area, het K. proteae individue in die gebrande area beduidend minder private allele gehad. Dit dui op ‘n jong populasie wat ‘n genetiese bottelnek beleef het. Knoxdaviesia proteae individue wat nie van die aangrensende, ongebrande area afkomstig is nie is ook binne die gebrande terrein aangetref. Verder is afsondering-deur-afstand nie aangetref nie. Die parsimonie-gebaseerde haplotiepe-netwerke en die toetse vir koppeling-onewewigtigheid het aangedui dat rekombinasie binne sowel as tussen die twee populasies plaasvind. Die panmiksia wat waargeneem is in P. repens populasies, wydverspreide herkolonisasie en die hoë genetiese ooreenkoms en hoeveelheid immigrante tussen die twee populasies beklemtoon lang afstand verspreiding en dus die rol van kewers in die beweging van K. proteae. Hierdie samehangende genetiese struktuur en die verband oor groot afstande is waarskynlik ‘n gevolg van verskeie migrasies gefasiliteer deur kewers wat talle foretiese myte dra.
Description
Thesis (MSc)--Stellenbosch University, 2014.
Keywords
Proteaceae -- Diseases and pests, Fungal diseases of plants, Knoxdaviesia proteae, UCTD, Theses -- Botany, Dissertations -- Botany
Citation