Matriarch Julaiga and the story of a flower dynastys struggles

Date
2011-11
Authors
Rabe, Lizette
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Sabinet
Abstract
Julaiga Gomez is a typical example of one of the matriarchs in the history of the Cape flower selling tradition. Herself a third generation flower seller, she is currently the head of a flower selling dynasty consisting of her own children, her grandchildren and great-grandchildren, a total of 156 individuals. This article is the second in a series focusing on the "living legacy" of Adderley Street's unique flower sellers, their history, and the challenges facing their future. Through a study of one member of one such a family, a picture of one of Cape Town's tourist attractions, the flower market on Trafalgar Place, is painted. Not only is a unique cultural historical feature of the Cape highlighted, but the cultural history of one aspect of an important segment of the Cape's diverse population, namely that of the Cape Malays is addressed. More importantly, the challenges they face to overcome certain obstacles are highlighted. These families are dedicated to maintain Adderley Street's flower market as a viable market, for their own families' sustenance, but simultaneously maintaining an important aspect of Cape Town's cultural and social history.
Julaiga Gomez is 'n tipiese voorbeeld van een van die matriarge in die geskiedenis van die Kaapse blomverkoperstradisie. As 'n derdegeslag-blomverkoper is sy tans die hoof van 'n blomverkoopdinastie wat bestaan uit haar eie kinders, haar kleinkinders en agterkleinkinders, 'n totaal van 156 individue. Hierdie artikel is die tweede in 'n reeks wat fokus op die "lewende nalatenskap" van Adderleystraat se unieke blomverkopers, hulle geskiedenis, en die uitdagings waarvoor hulle staan. Deur 'n studie van hoofsaaklik een lid van so 'n familie, word ook 'n prentjie geskilder van een van Kaapstad se toeriste-aantreklikhede, naamlik die blommemark op Trafalgar Place. Maar hierdie unieke kultuurhistoriese aspek van Kaapstad word nie slegs belig nie. Aandag word ook gegee aan 'n afgeskeepte deel van ons kultuurgeskiedenis, naamlik die geskiedenis van 'n belangrike segment van die Kaap se diverse bevolking, die Kaapse Maleiers. Miskien belangriker: die uitdagings waarvoor hierdie spesifieke gemeenskap van blomfamilies staan, naamlik om die blommemark as 'n lewensvatbare bedryf vir hulle nageslagte te behou, terwyl dit ook 'n lewende aspek van Kaapstad se kultuurgeskiedenis bly.
Description
The original publication is available at http://reference.sabinet.co.za/sa_epublication/culture
Please cite as follows:
Rabe, L. 2011. Matriarch Julaiga and the story of a flower dynasty's struggles. South African Journal of Cultural History, 25(2):96-118.
Keywords
Cultural history -- South Africa -- Cape Town, Flower vending -- South Africa -- Cape Town -- History, Cape Malays -- South Africa -- Cape Town -- Social life and customs
Citation
Rabe, L. 2011. Matriarch Julaiga and the story of a flower dynasty's struggles. South African Journal of Cultural History, 25(2):96-118.