ITEM VIEW

Translating African folktales for children into German : challenges, strategies and solutions

dc.contributor.advisorFeinauer, A. E.en_ZA
dc.contributor.advisorAnnas, R.en_ZA
dc.contributor.authorKratz, Juliaen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Afrikaans and Dutch.en_ZA
dc.date.accessioned2013-10-28T10:48:53Zen_ZA
dc.date.accessioned2013-12-13T17:04:00Z
dc.date.available2013-10-28T10:48:53Zen_ZA
dc.date.available2013-12-13T17:04:00Z
dc.date.issued2013-12en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/85776
dc.descriptionThesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2013.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: South African author Linda Rode‘s book In die Nimmer-Immer Bos (2009a) and Elsa Silke‘s English translation thereof In the Never-Ever Wood (2009b) have won a number of prizes in South Africa, which is evidence both of the quality of the anthology and its translation, as well as of the continued significance of the folktale genre in today‘s fast-paced, modern society. People continue to make sense of the world through telling stories and, although the stories told today might be marked by life in the 21st century, our ancestors‘ stories are still appreciated by many. Although Rode‘s tales are not unlike other folktales, her collection differs in that it is a mosaic of cultures and their folklore spanning the globe, a book that appeals to the whole family, and to young readers and listeners in particular. Through a practical translation into German of selected tales from Silke‘s English version of Rode‘s book, the present thesis investigates ways and means of translating folktales for children. A functional approach was suggested, taking into account the European audience as well as the original intention of the author. As such, the author‘s style was naturalised and an attempt was made to replicate it in the target language, whereas culture-specific items relevant to the setting of the individual tales were retained. Hans J. Vermeer‘s skopos theory, as enhanced by Christiane Nord, as well as Lawrence Venuti‘s concepts of foreignisation and domestication were discussed, amongst other relevant theories. Many of the challenges discussed in the annotations to the practical translation typically occur in the translation of literature for children, and the study thus hopes to make a contribution to research on the translation of literature for children. Interviews conducted for the purpose of the present study furthermore proved the positive impact of good cooperation between the people involved in a translation project on the final translation product. The resulting translation, meant to impart knowledge and pleasure to the audience, furthermore serves as a translation sample that is intended to entice German publishers to commission a translation of Rode‘s anthology for the German book market.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die Suid-Afrikaanse skrywer Linda Rode se boek In die Nimmer-Immer Bos (2009a), sowel as die Engelse vertaling daarvan deur Elsa Silke, getiteld In the Never-Ever Wood (2009b), is in Suid-Afrika met verskeie pryse bekroon. Hierdie erkenning is ‘n bevestiging van die gehalte van die antologie en van die vertaling, sowel as van die voortgesette belangrikheid van volksoorleweringe as genre in die gejaagde, moderne samelewing van vandag. Mense maak steeds sin van die wêreld deur stories te vertel, en hoewel die stories wat vandag vertel word meestal handel oor die lewe in die 21ste eeu, word die stories van ons voorouers steeds deur baie mense waardeer. Hoewel Rode se verhale nie besonder anders as ander volksverhale is nie, verskil haar versameling in dié opsig dat dit ‘n mosaïek van kulture en volksoorleweringe van regoor die wêreld is. Die boek is dus een waarby die hele gesin, maar veral jong lesers en luisteraars, aanklank kan vind. Hierdie tesis ondersoek, deur ‘n praktiese vertaling van enkele verhale uit die Engelse weergawe van Rode se boek in Duits, strategieë vir die vertaling van volksverhale vir kinders. ‘n Funksionalistiese benadering is gevolg, wat die Europese gehoor sowel as die oorspronklike bedoeling van die skrywer in ag neem. In die lig hiervan is die styl van die skrywer genaturaliseer en, waar moontlik, na die doeltaal oorgedra, terwyl kultuurspesifieke items behou is wat relevant is vir die agtergrond waarteen die individuele verhale afspeel. Hans J. Vermeer se skoposteorie, soos aangepas deur Christiane Nord, sowel as Lawrence Venuti se konsepte vervreemding en domestikering is bespreek, saam met ander relevante teorieë. Baie van die uitdagings wat in die annotasies by die praktiese vertaling bespreek word, kom dikwels in die vertaling van kinderliteratuur voor. Hierdie studie hoop dus om ‘n bydrae tot navorsing oor die vertaling van verhale vir kinders te lewer. Onderhoude wat vir die doel van die studie gevoer is, het verder bewys gelewer van die positiewe impak wat goeie samewerking tussen die rolspelers in ‘n vertaalprojek op die finale vertaalproduk kan hê. Die uiteindelike vertaling, wat bedoel is om kennis oor te dra en genot aan die gehoor te verskaf, dien verder as ‘n vertaalvoorbeeld wat Duitse uitgewers hopelik sal aanmoedig om Rode se antologie vir die Duitse boekemark te laat vertaal.af_ZA
dc.format.extent260 p.
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectTranslating and interpretingen_ZA
dc.subjectChildren's literature -- Translations into Germanen_ZA
dc.subjectAfrican folktales -- Translations into Germanen_ZA
dc.subjectDissertations -- Afrikaans and Dutchen_ZA
dc.subjectTheses -- Afrikaans and Dutchen_ZA
dc.subjectDissertations -- Translation studiesen_ZA
dc.subjectTheses -- Translation studiesen_ZA
dc.titleTranslating African folktales for children into German : challenges, strategies and solutionsen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch University


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW