Reading Luke in impoverished communities : a social-scientific and feminist hermeneutical approach to Luke 1:39-56 and 4:16-30

Petersen, Darian Marlo (2013-12)

Thesis (MTh)--Stellenbosch University, 2013.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study is primarily concerned with responsible and considerate interpretations of the Bible as sacred book in faith communities. The question of poverty and its related issues compelled me to ask the question: how can the gospels be good news for Christians in impoverished communities in South Africa? It is the opinion of this study that method of interpretation is the crux of the matter when it comes to extracting good news from the Bible. In chapter one I propose that a social scientific approach in combination with feminist hermeneutics is a good method of interpreting biblical texts in impoverished communities. The social sciences help to place the text in its proper context and give the reader a point of connection between his or her social location and that of the text. Feminist hermeneutics seeks the marginalised and silent voices in the text with the aim of transformation on the contemporary context. In the second chapter of this study I explore the vital social values of the first century AD Mediterranean world as premise of the selected texts for exegesis (Luke 1:39-56 and 4:16-30). The third and fourth chapters form the exegetical corps of the study. In both I look at how the social values identified in chapter two influenced and shaped the texts. The latter part of both these chapters looks at a very specific feminist hermeneutical model which ultimately seeks transformation. Chapter three deals with Luke 1: 39-56 as pericope whilst chapter four deals with Luke 4:16-30. Chapter five focuses on the correlation of the findings in the exegesis of chapter three and chapter four. This chapter also gives some implications with concrete examples of a way forward from the interpretation of the text to the application of the text. I propose a Christian development of communities as a possible consequence of reading and interpreting the Bible through the lenses of a social scientific approach in conjunction with feminist hermeneutics. The last chapter, chapter six, is an overview and conclusion to this study.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie is hoofsaaklik gemoeid met verantwoordelike en bedagsame interpretasies van die Bybel as die heilige boek in geloof-gemeenskappe. Die kwessie van armoede en verwante kwessies het my genoop om die vraag te vra: hoe kan die evangelies goeie nuus wees vir Christene in arm gemeenskappe in Suid-Afrika? Dit is die mening van hierdie studie dat die metode van interpretasie die kern van die saak is in die ontsluiting van goeie nuus uit die Bybel. In hoofstuk een stel ek voor dat 'n sosiaal-wetenskaplike benadering in kombinasie met feministiese hermeneutiek 'n goeie metode vir die interpretasie van Bybelse tekste is in verarmde gemeenskappe. Die sosiale wetenskappe help om die teks in sy behoorlike konteks te plaas en gee die leser 'n punt van verband tussen sy of haar sosiale ligging en dié van die teks. Feministiese hermeneutiek soek die gemarginaliseerde en stil stemme in die teks met die doel van transformasie in die hedendaagse konteks. In die tweede hoofstuk van hierdie studie ondersoek ek die belangrike sosiale waardes van die eerste eeu nC Mediterreense wêreld as uitgangspunt vir eksegese van die geselekteerde tekste (Lukas 1:39-56 en 4:16-30). Die derde en vierde hoofstukke vorm die eksegetiese korps van die studie. In albei het ek gekyk na hoe die sosiale waardes wat in hoofstuk twee geidentifiseer word, hierdie tekste beïnvloed en gevorm het. Die laaste deel van beide hierdie hoofstukke kyk na 'n baie spesifieke feministiese hermeneutiese model wat uiteindelik tot transformasie lei. Hoofstuk drie handel oor Lukas 1: 39-56 as perikoop, terwyl hoofstuk vier oor Lukas 4:16-30 handel. Hoofstuk vyf fokus op die korrelasie van die bevindinge in die eksegese van hoofstuk drie en hoofstuk vier. Hierdie hoofstuk gee ook 'n paar implikasies met konkrete voorbeelde van 'n pad vorentoe vanaf die interpretasie van die teks tot die toepassing van die teks. Ek stel 'n Christelike ontwikkeling van gemeenskappe voor as 'n moontlike uitkoms van die lees en interpretasie van die Bybel deur die lens van 'n sosiaal-wetenskaplike benadering in samehang met feministiese hermeneutiek. Die laaste hoofstuk, hoofstuk ses, is 'n oorsig en samevatting van die studie.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/85582
This item appears in the following collections: