Experiences of chronic patients about long waiting time at a community health care centre in the Western Cape

Date
2013-03
Authors
Tana, Vuyiswa Veronica
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The objectives of this study were to explore patients’ experiences about long waiting time at the Vanguard Community Health Care Centre in the Western Cape and to explore possible solutions for this problem from the patients’ perspective. A qualitative research approach was applied. A sample size of (n=12) was drawn from a total population of 2829 (N=2829) using a non-random convenient sampling technique. A semi-structured interview guide was designed based on the objectives of the study and validated by experts in the field before data collection took place. Approval for the study was obtained from the Ethics Committee at the faculty of Health Sciences, Stellenbosch University and from the facility manager of health centre where the study was to be undertaken. The presentation of the results was categorised into themes and sub-themes that emerged from the data analysis. According to the findings in chapter 4 the themes that emerged were: Causes of long waiting time Areas of concern where waiting occurs most Emotions experienced when waiting long for service Possible solutions to waiting long for service The findings support the conceptual framework developed for the purpose of this study which includes the Patient’s Bill of Rights, the Principles of Batho Pele, Quality Care, Patients’ Representation and Patient satisfaction. The results of the study suggests that the conceptual framework needs to be implemented as a guideline to address the problems of long waiting time with the input from the participants’ opinions about possible solutions to be incorporated to the problem of long waiting time at the community health centre.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doelwitte van die studie was om pasiente se gevoelens oor lang wagtye by Vanguard Gemeenskapsgesondheidsentrum in die Wes-Kaap te ondersoek en om moontlike oplossings vir hierdie probleem vanaf die pasient se perspektief te bepaal ‘n Kwalitatiewe navorsingsbenadering is gebruik. ‘n Steekproefgrootte van (n=12) is verkry vanaf ‘n totale bevolking van 2829 (N= 2829) deur die gebruik van ‘n nie-ewekansige gerieflike steekproefneming tegniek. ‘n Semi-gestruktureerde onderhoudgids is ontwerp gebaseer op die doelwitte van die studie. Die onderhoudgids is geldig bevind deur spesialiste in die gebied voor data insameling plaasgevind het. Goedkeuring vir die studie is verkry van die Etiese Komitee by die Fakulteit Gesondheidswetenskappe, Stellenbosch Universiteit en van die bestuurder van die gesondheidsentrum waar die studie uitgevoer sou word. Resultate is rangskik in temas en subtemas wat afgelei is van die data analise. Die volgende temas is bepaal vanuit Hoofstuk 4 se bevindinge: Redes vir lang wagtye Areas waar lang wagtye voorkom Emosies ondervind wanneer lank gewag moet word vir diens Moontlike oplossings vir lang wagtye Die bevindinge ondersteun die konseptuele raamwerk ontwikkel vir die doel van die studie wat die Handves van Regte vir pasiente, die beginsels van Batho Pele, Kwaliteitsorg, Pasient verteenwoordiging en Pasienttevredenheid insluit. Die bevindinge van die studie dui aan dat die konseptuele raamwerk geimplementeer moet word as riglyn om die probleme wat ervaar word met lang wagtye aan te spreek. Die deelnemers se menings oor moontlike oplossings moet deel moet wees van die aanspreek van die probleem van lang wagtye in die gemeenskapsgesondheidsentrum.
Description
Thesis (MCurr)--Stellenbosch University, 2013.
Keywords
Health care centres -- South Africa -- Western Cape -- Waiting list, Primary health care -- South Africa -- Western Cape, Medical appointments and schedules -- South Africa -- Western Cape, Dissertations -- Nursing, Theses -- Nursing
Citation