A state management and persistency architecture for peer-to-peer massively multi-user virtual environments

Date
2013-03
Authors
Gilmore, John Sebastian
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Recently, there has been significant research focus on Peer-to-Peer (P2P) Massively Multi-user Virtual Environments (MMVEs). A number of architectures have been presented in the literature to implement the P2P approach. One aspect that has not received sufficient attention in these architectures is state management and state persistency in P2P MMVEs. This work presents and simulates a novel state management and persistency architecture, called Pithos. In order to design the architecture, an investigation is performed into state consistency architectures, into which the state management and persistency architecture should fit. A novel generic state consistency model is proposed that encapsulated all state consistency models reviewed. The requirements for state management and persistency architectures, identified during the review of state consistency models, are used to review state management and persistency architectures currently receiving research attention. Identifying some deficiencies present in current designs, such as lack of fairness, responsiveness and scalability, a novel state management and persistency architecture, called Pithos, is designed. Pithos is a reliable, responsive, secure, fair and scalable distributed storage system, ideally suited to P2P MMVEs. Pithos is implemented in Oversim, which runs on the Omnet++ network simulator. An evaluation of Pithos is performed to verify that it satisfies the identified requirements. It is found that the reliability of Pithos depends heavily on object lifetimes. If an object lives longer on average, retrieval requests are more reliable. An investigation is performed into the factors influencing object lifetime. A novel Markov chain model is proposed which allows for the prediction of objects lifetimes in any finite sized network, for a given amount of redundancy, node lifetime characteristics and object repair rate.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Onlangs is daar ’n beduidende navorsingsfokus op Eweknie Massiewe Multi-gebruiker Virtuele Omgewings (MMVOs). ’n Aantal argitekture is in die literatuur beskikbaar wat die eweknie benadering voorstel. Een aspek wat nie voldoende aandag ontvang in hierdie argitekture nie is toestandsbestuur en toestandsvolharding in eweknie MMVOs. Hierdie werk ontwerp en simuleer ’n nuwe toestandsbestuur- en toestandsvolhardingargitektuur genaamd Pithos. Ten einde die argitektuur te ontwerp is ’n ondersoek uitgevoer in toestandskonsekwentheidargitekture, waarin die toestandsbestuur- en toestandsvolhardingargitektuur moet pas. ’n Nuwe generiese toestandskonsekwentheidargitektuur word voorgestel wat alle hersiene toestandskonsekwentheid argitekture vervat. Die vereistes vir die toestandsbestuur- en toestandsvolhardingargitekture, geidentifiseer tydens die hersiening van die toestandskonsekwentheidargitekture, word gebruik om toestandsbestuuren toestandsvolhardingargitekture te hersien wat tans navorsingsaandag geniet. Identifisering van sekere leemtes teenwoordig in die huidige ontwerpe, soos ’n gebrek aan regverdigheid, responsiwiteit en skaleerbaarheid, lei tot die ontwerp van ’n nuwe toestandsbestuur- en toestandsvolhardingargitektuur wat Pithos genoem word. Pithos is ’n betroubare, responsiewe, veilige, regverdige en skaleerbare verspreide stoorstelsel, ideaal geskik is vir eweknie MMVOs. Pithos word geïmplementeer in Oversim, wat loop op die Omnet++ netwerk simulator. ’n Evaluering van Pithos word uitgevoer om te verifieer dat dit voldoen aan die geïdentifiseerde behoeftes. Daar is gevind dat die betroubaarheid van Pithos afhang van die objek leeftyd. As ’n objek gemiddeld langer leef, dan is herwinning versoeke meer betroubaar. ’n Ondersoek word uitgevoer na die faktore wat die objek leeftyd beïnvloed. ’n Nuwe Markov ketting model word voorgestel wat voorsiening maak vir die voorspelling van objek leeftye in eindige grootte netwerke, vir gegewe hoeveelhede van oortolligheid, nodus leeftyd eienskappe en objek herstelkoers.
Description
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2013.
Keywords
Massive multiplayer virtual environments, State consistency, State management, Dissertations -- Electronic engineering, Theses -- Electronic engineering, Pithos, Massively multi-user virtual environments (MMVEs), Massively multiplayer online games (MMOGs)
Citation