ITEM VIEW

An evaluation of the theory behind the South African Expanded Public Works Programme

dc.contributor.advisorAdams-Jack, Ubanesiaen_ZA
dc.contributor.authorHeradien, Elde Joyen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Political Science.en_ZA
dc.contributor.otherAdams-Jack, Ubanesia see Adams-Jack, U.
dc.date.accessioned2013-02-22T08:31:43Zen_ZA
dc.date.accessioned2013-03-15T07:41:14Z
dc.date.available2013-02-22T08:31:43Zen_ZA
dc.date.available2013-03-15T07:41:14Z
dc.date.issued2013-03en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/80230
dc.descriptionThesis (MA)--Stellenbosch University, 2013.en_ZA
dc.descriptionBibliography
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: This thesis evaluated the theory behind the South African Expanded Public Works Programme (EPWP) during its first phase from 2004-2009. The research examined how sound the EPWP theory was which explains the logic that links programme objectives and programme activities and resources. The data for this study comprised of government departmental documents on the EPWP, the context of the EPWP and the policies that informed it. Evaluation of the EPWP theory revealed that the programme was based on a sound theory if focusing solely on projected objectives, activities and resources. However, the evaluation also revealed deficiencies in the programme theory with regard to the EPWP reaching its larger policy goals. The theory construction and evaluation framework by Rossi, Freeman and Lipsey (2004) is an evaluation tool that was used to evaluate the EPWP. More theory based approach evaluations would add value to the lack in theory based programme evaluations in South Africa. In brief, the problem of unemployment is structural in South Africa and requires long term solutions. The policies and policy programmes should thus be designed with permanent employment measures in mind. However, employment through one of the largest policy programmes in South Africa, the EPWP, was short term. It is therefore recommended that this method of programme evaluation be utilised in more studies prior to implementation of a programme, because if the logic behind a programme is sound, its chances to succeed could be improved.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie tesis evalueer die teorie agter die Suid-Afrikaanse Uitgebreide Openbare Werke Program (UPWP) tydens die eerste fase van 2004-2009. Die navorsing ondersoek hoe grondig die teorie die logika tussen program doelwitte en program-aktiwiteite en hulpbronne verduidelik. Die data vir hierdie studie bestaan uit departementele dokumente oor die konteks van die UPWP en die beleid wat die program ingelig het. Evaluering van die UPWP-teorie het aan die lig gebring dat die program gebaseer is op 'n grondige teorie, met die fokus uitsluitlik op geprojekteerde doelwitte, aktiwiteite en hulpbronne. Die evaluering van die UPWP-teorie het ook die gebrek met betrekking tot die bereik van groter beleidsdoelwitte aan die lig gebring. Die teorie konstruksie-en evalueringsraamwerk deur Rossi, Freeman en Lipsey (2004) is 'n evaluering instrument wat gebruik was om die UPWP te evalueer. Meer teoreties-gebaseerde evaluerings sal waarde toevoeg tot die gebrek van teorie-gebaseerde program evaluering in Suid Afrika. Ter opsomming, werkloosheid is n strukturele probleem in Suid Afrika en vereis langtermyn oplossings. Die beleide en die beleid programme moet dus ontwerp word met permanente indiensneming geleenthede in gedagte. Indiensneming deur een van die grootste programme in Suid-Afrika, die UPWP bied egter kort termyn indiensneming. Dit word dus aanbeveel dat die teorie-gebaseerde benadering van programevaluering in meer studies gebruik word voor die implementering van 'n program, want as die logika agter 'n program grondig is, is die kanse van sukses verhoog.af_ZA
dc.format.extentxiii, 94 p. : ill.
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectTheory based evaluation EPWPen_ZA
dc.subjectTheses -- Political scienceen_ZA
dc.subjectDissertations -- Political scienceen_ZA
dc.subjectManpower policy -- South Africaen_ZA
dc.subjectJob creation -- South Africaen_ZA
dc.subjectEconomic development -- South Africaen_ZA
dc.subjectPublic works -- South Africa -- Evaluationen_ZA
dc.subject.otherPolitical Scienceen_ZA
dc.titleAn evaluation of the theory behind the South African Expanded Public Works Programmeen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch University
dc.subject.corpSouth African Expanded Public Works Programmeen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW