The semantic web as a knowledge management environment

Date
2013-03
Authors
Livesey, Aubrey James
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: In Chapter 1, the basis of the thesis is discussed, and presents the question, “How can we apply the methodologies that make up the semantic web to to the practice of knowledge management, in order to assist knowledge workers to better do their jobs?” A few premises are established and definitions provided for key concepts. Chapter 2 provides an understanding of learning and organisational theory. It covers some aspects of the history and context of organisational learning and hones in on which theories are most suited to understanding the focused area of technology enhanced learning. In Chapter 3 the focus is placed on online collaborative learning theory and why it is required as a new learning theory for the knowledge age. Chapter 4 introduces the idea of semantics and more particularly, the semantic web. Components of the semantic web and their uses are discussed before the chapter is concluded with current criticisms and industry applications of the semantic web. Chapter 5 relates what has been discussed in chapters 2 and 3 to semantic web tools discussed in chapter 4. The concept of the semantic learning organisation is introduced and the various possibilities for semantic web applications within the learning organisation are discussed. In chapter 6, several problems with the semantic web are presented after which the researcher proposes a possible solution to the problems. Finally, an example implementation is presented and a few observations explored. The thesis comes to the conclusion that implementing a semantic learning network is possible, but only by incorporating its social aspects. Guidelines are presented for organisations for implementing a semantic learning infrastructure. Avenues for further research are outlined and the parameters for the final test implementation are proposed together with a short description of possible problem areas.
AFRIKAANSE OPSOMMING: In Hoofstuk word die basis van die tesis bespreek, en stel die vraag: Hoe kan ons die metodologieë van die semantiese web toepas op kennisbestuur ten einde kenniswerkers te help om hul werk beter te doen? In die proses word die tesis se aannames gestel en die sleutelkonsepte gedefinieer. Hoofstuk 2 gee 'n oorsig van leer- en organisasieteorie. Dit dek 'n paar aspekte van die geskiedenis en konteks van organisatoriese leer en identifiseer daardie teorieë wat geskik is vir die verstaan van die fokus-area van tegnologie-gesteunde leer. In Hoofstuk 3 verskuif die fokus na aanlyn samewerk leer-teorie (online collaborative learning theory) en waarom dit benodig word as 'n nuwe leerteorie vir die kennis-era. Hoofstuk 4 stel die idee van semantiek en in besonder, die semantiese web, bekend. Komponente van die semantiese web en hul gebruike word beskryf en dan krities bespreek voor die hoofstuk afgesluit word met 'n oorsig van die toepassings van die semantiese web in die organisasie-wêreld. Hoofstuk 5 bring die leerteorieë van hoofstukke 2 en 3 in gesprek met die semantiese web gereedskap wat in hoofstuk 4 bespreek is. Die konsep van die semantiese leerorganisasie word hier ontwikkel en die verskillende moontlikhede vir semantiese web programme in die lerende organisasie word bespreek. Hoofstuk 6 bespreek verskeie probleme van die semantiese web, waarna gespekuleer word oor moontlike oplossings vir hierdie probleme. Ten slotte word 'n voorbeeld implementering beskryf en 'n paar waarnemings word op die basis hiervan gemaak. Die tesis kom tot die gevolgtrekking dat die implementering van 'n semantiese leer netwerk moontlik is, maar slegs deur sosiale aspekte in te sluit. Riglyne word voorgestel vir organisasies vir die implementering van 'n semantiese leer infrastruktuur. Daar word gespekuleer oor moontlike verdere navorsing en die parameters vir 'n finale toets implementering saam met 'n kort beskrywing van moontlike probleemareas.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2013.
Keywords
Semantic Web, Knowledge management, Organisational learning, eLearning, Dissertations -- Information science, Theses -- Information science
Citation