Investigating the association between HIV and AIDS and polygamy among practising polygamists in Kwazulu-Natal, North Coast area

Nyathikazi, Thobekile Jacobeth Lungile (2013-03)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2013.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Objective: This study investigated the relationship between HIV and AIDS and polygamy among practicing polygamists by ascertaining risk-levels for HIV-infection, HIV knowledge levels and beliefs towards HIV and AIDS matters. Design: A qualitative research design using a focus group approach. Participants and Setting: Practicing male polygamists were chosen as study population. A total of 56 men participated in the focus group discussions. All men were practicing polygamists aged between 20 and 50 years. An additional three respondents were interviewed separately. Findings and Recommendations: The findings show that polygamists may be at a high-risk of HIV infection, as practicing polygamy did not seem to deter respondents from illicit relationships. Infidelity, and not polygamy necessarily, seemed to be a factor exacerbating the spread of HIV among respondents. Ongoing HIV and AIDS education is suggested for participants who took part in this study, especially with regards to matters of gender inequality. Here, it was suggested that religious organizations and organizations geared specifically towards men have an important part to play in mobilizing and educating individuals and communities on HIV.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Doel: Dié studie het die verwantskap tussen MIV en VIGS en poligamie onder aktiewe poligamiste ondersoek deur die risikovlakke vir MIV-infeksie, MIV-kennisvlakke en opvattings teenoor MIV en VIGS te bepaal. Ontwerp: ‘n Kwalitatiewe navorsingsontwerp deur gebruikmaking van ‘n fokusgroep-benadering. Deelnemers en Agtergrond: Aktiewe manlike poligamiste is as studiegroep gekies. In totaal het 56 mans aan die fokusgroep-bespreking deelgehad. Almal van hulle was aktiewe poligamiste in die ouderdomsgroep 20 tot 50 jaar. Onderhoude is afsonderlik met ‘n addisionele drie respondente gevoer. Bevindinge en Aanbevelings: Die bevindinge dui daarop dat poligamiste ‘n hoë risiko loop om MIV-infeksie op te doen – beoefening van poligamie het respondente klaarblykbaar nie van ongeoorloofde verhoudings afgeskrik nie. Ontrouheid, en nie soseer poligamie nie, het geblyk ‘n faktor te wees wat die verspreiding van MIV onder respondente vererger. Voortgesette MIV en VIGS-opvoeding word aan die hand gedoen vir deelnemers wat deel van hierdie studie was, veral met betrekking tot aangeleenthede rakende geslagsongelykheid. In dié spesifieke geval is aanbeveel dat godsdienstige organisasies en organisasies wat hoofsaaklik op mans gerig is, ‘n belangrike rol behoort te speel in die mobilisering en opvoeding van individue en gemeenskappe ten opsigte van MIV.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/80190
This item appears in the following collections: