The restoration of human dignity in Mitchell's Plain : "The Mount Hope account"

Date
2013-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The researcher’s purpose for writing this paper is first to tell the story of one particular community of faith called the Mount Hope church. In doing so, the spotlight would be placed on the plight and challenges of the Mitchells Plain township life, conditions and ministry. Secondly, the research was seeking to challenge the status quo of a serious lack of human dignity by showing how and why it needs to be restored. Lastly, to then answer the research question: “How does one minister to marginalized and outcast people in such a way that their human dignity is restored?” The researcher has furnished a definition and description of the background of the word township as well as follow four tasks of doing Practical Theology as reflected in the work of one scholar Richard R Osmer. The descriptive empirical section has highlighted the researcher’s life story as key to the research, provided statistical details of the research context as well as individual testimony accounts of lives that have been transformed. The normative section has shown the importance of the prophetic mandate to discern the will of God for the research context. In the interpretive section the researcher has facilitated a dialogue between the descriptive and the normative sections to clarify the importance of system sensitive leadership. The pragmatic section is the last of the four sections where the researcher has shown the strategic output of the Mount Hope church through its leadership. The researcher has concluded by bringing all the chapters together again for the purpose of answering the research question: “How does one minister to marginalized and outcast people in such a way that their human dignity is restored?” It is clear that once they discover the love and forgiveness of Jesus Christ and the acceptance and guidance of a faith community, they are on the road to restored human dignity.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die navorser se doel met die skryf van hierdie artikel was om die verhaal van 'n geloofsgemeenskap, die Mount Hope gemeente, te vertel. Sodoende is die klem geplaas op die uitdagings van Mitchell’s Plain se “township” lewe, toestande en die bediening. Tweedens was die doel van die navorsing om die ernstige gebrek aan menswaardigheid en die herstel daarvan, uit te beeld en aan te spreek. Die navorsing was gefokus om die volgende vraag te beantwoord: “Hoe bedien jy mense wat gemarginaliseer en verworpe is dat dit hul menswaardigheid herstel?” Die navorser verskaf 'n definisie en beskrywing van die agtergrond van die woord “township” sowel as vier take van Praktiese Teologie, soos weerspieël in die werk van die bekende praktiese teoloog, Richard R Osmer. Die beskrywende gedeelte van die navorsing beklemtoon die navorser se lewensverhaal as sleutel tot die navorsing. Empiriese gegewens wat in statistiese besonderhede die navorsing-konteks verreken sowel as individuele getuienisse van mense wie se lewens getransformeer is, word vertel. Dit illustreer die praktyk van die herstel van menswaardigheid. Die normatiewe afdeling het die belangrikheid van die profetiese mandaat om die wil van God vir die navorsing-konteks om te onderskei, aangetoon. In die interpretasie-afdeling het die navorser as 'n dialoog tussen die beskrywende en die normatiewe gedeeltes gehanteer om die belangrikheid van die sisteem sensitiewe leierskap aan te toon. Die pragmatiese artikel is die laaste van die vier afdelings waar die navorser die strategiese uitset van die Mount Hope gemeente deur sy leierskap aantoon en beskrywend vertel hoe mense opgevang, aanvaar en volgens bybelse beginsels ingeskakel word en op die wyse hulle menswaardigheid herontdek in die liefde van Jesus Christus en sy kerk. Die navorser sluit af deur al die hoofstukke byeen te bring om die navorsings vraag te beantwoord: “Hoe bedien jy mense wat gemarginaliseer en verworpe is dat dit hul menswaardigheid herstel?”
Description
Thesis (MTh)--Stellenbosch University, 2013.
Keywords
Mitchell's Plain (Cape Town, South Africa), Human dignity, Drug abuse and crime -- South Africa, Dissertations -- Theology, Theses -- Theology, Dissertations -- Practical Theology and Missiology, Theses -- Practical Theology and Missiology
Citation