Assessment of knowledge, attitudes and practices (KAP) on HIV/AIDS among peer educators and students at the Tshwane University of Technology

Basini, Dixie Thomas (2013-03)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2013.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Introduction: The aim of the study was to assess the knowledge, attitudes and practices of peer educators and university students, on whether the Peer Education-HIV/AIDS Prevention Programme has made an impact on the behavioural change of the recipients of the module as compared to the non-recipients. Methods: A cross-sectional survey was conducted using stratified sampling design among peer educators and students to assess the knowledge, attitudes and practices of peer educators and students. Participants were selected from Tshwane University of Technology campuses in Pretoria, Soshanguve and Ga-rankuwa. The study was conducted among 300 participants; 150 peer educators and 150 students. Informed consent was provided with each structured questionnaire. Findings and Discussion: Three quarters of the respondents in this study were females. This is consistent with many other studies of HIV/AIDS among students. The response rate in this study was 68% and was higher than the 45% of the Namibian Polytechnic students who participated in the KAP surveys of HIV/AIDS (De Beer et al., 2012). Mean knowledge levels of HIV/AIDS in this study were slightly higher among peer educators (92%) than among students (90%). Peer educators had more positive attitudes towards HIV/AIDS than students in knowing someone who is HIV+ (78% vs. 67%) and sharing a desk with a PLHIV (97% vs. 95%). On whether HIV+ children should mix with others, attitude levels were the same (92% vs. 92%). Better practices were observed on peer educators vs. students - more peer educators (87%) than students (75%) said they always used a condom when they have sex. Conclusion and Recommendations: Knowledge, attitudes and practices of HIV/AIDS are high among peer educators and students at Tshwane University of Technology and it is recommended that the Peer Education-HIV/AIDS Prevention Programme at TUT should continue giving attention to changing attitudes and practices among peer educators and other learners.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Inleiding: Die doel van die studie is om die kennis, houding en praktyke van Portuur Voorligters te assesseer, oor die vraag of die eweknie-opvoedkundige MIV/VIGS Voorkoming program 'n impak het op die gedrags verandering van die ontvangers van die module in vergelyking met die nie-ontvangers Metodes: 'n Deursnee-opname is uitgevoer deur gebruik te maak van gestratifiseerde steekproefneming ontwerp onder eweknie-opvoeders en studente om die kennis, houding en praktyke van eweknie-opvoeders en studente te assesseer. Deelnemers is gekies uit die Tshwane Universiteit van Tegnologie kampusse in Pretoria, Soshanguve en Ga-Rankuwa. Die studie is gedoen onder 300 deelnemers, 150 portuuropvoeders en 150 studente. Ingeligte toestemming is voorsien met elke gestruktureerde vraelys. Bevindings en bespreking: Driekwart van die respondente in hierdie studie was vroulik. Dit is in ooreenstemming met baie ander studies van MIV/VIGS onder studente. Die reaksie in hierdie studie was 68% en hoër as die 45% van die Namibiese Polytechnic studente wat deelgeneem het aan die KAP opnames van MIV/VIGS (De Beer et al, 2012). Middel kennis vlakke van MIV/VIGS in hierdie studie was effens hoër onder eweknie-opvoeders (92%) as onder studente (90%). Eweknie-opvoeders in hierdie studie het meer positiewe houdings teenoor MIV/VIGS as studente in die kennis van iemand wat MIV + is (78% vs. 67%), die deel van 'n lessenaar met 'n PLHIV (97% vs. 95%) en of HIV + kinders moet meng met ander (92% vs. 92%). Beter praktyke is waargeneem op portuuropvoeders teen oor studente, meer portuuropvoeders (87%) as studente (75%) het gesê hulle het altyd 'n kondoom gebruik wanneer jy seks het. Gevolgtrekking en aanbevelings: Bewustheid, kennis, positiewe houdings en praktyke van MIV/VIGS is hoog onder eweknie-opvoeders en studente by die Tshwane Universiteit van Tegnologie en aanbevelings sal aangespreek word aan die einde van die studie.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/79952
This item appears in the following collections: