Representations of troubled childhoods in selected post-1990 African fiction in English

Nabutanyi, Edgar Fred (2013-03)

Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2013.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The study explores representations of troubled childhoods in post-1990 African narratives. Defining troubled childhoods as the experiences of children exposed to different forms of violations including physical, psychological, sexual and emotional abuse, the study reflects on depictions of such experiences in a selection of contemporary African fictional texts in English. The study‘s central thesis is that, while particular authors‘ deployment of affective writing techniques offers implicit analysis of troubled childhoods, the knowledge about this reality that such literary texts produce and place in the public sphere resonates with readers because of the narrative textures that both make knowledge concerning such childhoods accessible and create a sense of the urgent plight of such children. They render troubled childhoods grieveable. The study delineates three attributes of the selected texts that explain why such fictions can be considered significant from both social and aesthetic perspectives: namely, their foregrounding of intertwined vectors of violation and/or vulnerability; their skilful use of multi-layered narrative voices and their creation of specific posttraumatic damage and survival tropes. The four main thesis chapters are organised thematically rather than conceptually or theoretically, because representations of troubled childhoods are contextually and experientially entangled. Using Maria Pia Lara‘s notion of ―illocutionary force‖ and specific aspects of trauma and affect theory, the study focuses centrally on how the units of narration construct persuasive and convincing depictions of troubled childhoods while using fiction to convene platforms for reflection on the phenomena of child victims of war violence, abusive parenting, sexual predation and sexual violation.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die studie ondersoek voorstellings van gekwelde kinder-ervaringswêrelde in post-1990 narratiewe deur skrywers van Afrika. Gekwelde kinder-ervaringswêrelde word gedefinieer as die ondervindinge van kinders wat blootgestel is aan verskillende vorms van skending, insluitend fisiese, psigologiese, seksuele en emosionele skending. Met hierdie definisie in gedagte reflekteer die studie op gelselekteerde uitbeeldings van sulke ervarings in hedendaagse Afrika-fiksie in Engels. Die studie se sentrale tesis is dat, terwyl sekere outeurs se ontplooiïng van affektiewe skryftegnieke implisiete analise van gekwelde kinder-ervaringswêrelde bied, resoneer die kennis oor hierdie realiteit wat sulke literêre tekste oplewer en in die publieke sfeer plaas met die leespubliek omdat die struktuur van die narratiewe die verskynsel van kwellende kinder-ervarings onthul en bewustheid van die dringende aard van die verskynsel bemoontlik. Sulke kinderlewens word op hierdie manier treurbaar [grievable] gemaak. Die studie delinieer drie eienskappe van die gekose tekste wat verduidelik waarom hierdie tekste vanuit beide sosiale en estetiese perspektiewe as beduidend beskou kan word, naamlik die verstrengelde vektors van verkragting en kwesbaarheid wat hulle op die voorgrond bring, hul bekwame gebruik van veellagige narratiewe stemme en hul skepping van spesifieke posttraumatiese skade- en oorlewingstrope. Die vier middelste tesis-hoofstukke is tematies in plaas van konsepsueel of teoreties georganiseer, omdat voorstellings van gekwelde kinder-ervaringswêrelde kontekstueel- en ervaringsverstrik is. Met die gebruik van Maria Pia Lara se begrip van illocutionary force en spesifieke aspekte van trauma- en inwerkingsteorie fokus die studie hoofsaaklik op hoe die narratiewe eenhede oorhalende en oortuigende afbeeldings van gekwelde kinder-ervaringswêrelde konstrueer terwyl hulle fiksie gebruik om platforms vir refleksie op die fenomeen van kinderslagoffers van oorlogsgeweld, misbruikende ouerskap en seksuele- predasie en verkragting byeen te bring.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/79874
This item appears in the following collections: