An investigation on what needs to be done for grade seven learners of Shukumani Primary School to access more information on HIV and AIDS

Thwala, Joyce Annah (2013-03)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2013.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The study sought to determine the knowledge of the Grade seven learners of Shukumani Primary School in Tembisa. The study sought to find out whether learners are able to access more information on HIV and AIDS. The research sought to find out, whether learners are provided with adequate resources and learning materials, in order to acquire more information. The study aims to establish what needs to be done for Grade seven learners of Shukumani Primary School to access more information on HIV and AIDS. Communities need to be educated on HIV and AIDS prevention. The study was conducted at Shukumani Primary School with the Grade seven learners. The school is situated at Ecaleni Section in Tembisa, Ekurhuleni Metropolitan Municipality in Gauteng, South Africa. The main focus was on accessing information on HIV and AIDS. This was prompted by the number of learners who fall pregnant whilst in Primary School. Data collection was done through a questionnaire, interviews and discussions. The results determined there are no specific programs that are in place in order for the learners to access more information. The research determined that more Grade seven learners at Shukumani Primary school should be part of The Soulbuddyz Club. The Soulbuddyz Club is an initiative by Soul City which tackles social issues including HIV and AIDS. The research further determined the Department of Education should set up programs which will enable learners and the parents to access more information. It was evident that HIV and AIDS resource materials for learners were not adequately available. The only teaching material for the learners is only that which are supplied by Soul City through the Soul Buddyz Clubs. The teaching material for HIV prevention education is left in the hands of the Life Skills or Life Orientation educators. The research has determined that the key to the success of accessing information is to educate both the learners and the community. When looking at the response of the learners, it is clear that some have benefitted from the Life Orientation as the subject although a lot still needs to be done for them to practice what they have learnt. Issues of abuse are still evident hence some of these children fall pregnant.

AFRIKAANSE OPSOMMING: ’n Oogmerk van die studie was om die vlak van die kennis betreffende MIV/Vigs van Graad 7-leerders van die Primêre Skool Shukumani in Tembisa te bepaal. Die studie wou bepaal of leerders wel toegang tot meer inligting oor MIV/Vigs het en of leerders voorsien word van voldoende hulpbronne en leerdermateriaal ten einde meer inligting oor die onderwerp te verwerf. Die studie wou ook vasstel watter stappe gedoen moet word sodat Graad se we-leerders van die Primêre Skool Shukumani groter toegang tot inligting oor MIV/Vigs kan hê. Die studie het bevind dat gemeenskappe opgevoed moet word oor die voorkoming van MIV/Vigs. Graad sewe-leerders van Primêre Skool Shukumani, geleë in Ecaleni Section in Tembisa in die metropolitaanse munisipaliteit Ekurhuleni in Gauteng, Suid-Afrika is vir die studie gebruik. Daar is hoofsaaklik gefokus op die evaluering van inligting oor MIV/Vigs. Die getal leerders wat swanger geraak het terwyl hulle in die primêre skool was het die fokus van die studie bepaal. Data is ingesamel deur middel van ’n vraelys, onderhoude en besprekings. Die resultate toon dat daar geen spesifieke programme bestaan waarmee die leerders toegang kan verkry tot meer inligting betreffende MIV/Vigs nie. Die navorsing bepaal dat meer Graad sewe-leerders by die Primêre Skool Shukumani moet deel uitmaak van The Soulbuddyz Club. The Soulbuddyz Club is ’n inisiatief van Soul City wat aandag skenk aan maatskaplike vraagstukke met inbegrip van MIV/Vigs. Die navorsing het verder bepaal dat die Departe ment van Onderwys programme in werking moet stel wat leerders en ouers in staat sal stel om meer toegang tot inligting oor MIV/Vigs te hê. Dit was opvallend dat hulpbronmateriaal vir leerders oor MIV/Vigs nie genoegsaam beskikbaar was nie. Die enigste onderrigmateriaal beskikbaar vir die leerders was slegs die materiaal wat deur Soul City deur die Soul Buddyz-klubs verskaf word. Die ontwikkeling van onderrigmateriaal rakende die voorkoming van besmetting met die MIV word oorgelaat aan die opvoeders van Lewensvaardighede of Lewensoriëntering. Die navorsing het bepaal dat die deurslaggewende faktor tot die sukses van toegang tot inligting geleë is in die feit dat die leerders sowel as die gemeenskap opgevoed moet word. Wanneer ’n mens let op die reaksie van die leerders, is dit duidelik dat sommige bevoordeeel is deur die aanbieding van die vak Lewensoriënteri ng hoewel veel meer steeds gedoen moet word sodat hulle dít kan uitleef en toepas wat hulle geleer het. Kwessies soos mishandeling kom steeds algemeen voor soos blyk uit die voorkoms van tienerswangerskappe.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/79862
This item appears in the following collections: