ITEM VIEW

Aanvangsleesonderrig en die hersiene nasionale kurrikulumverklaring

dc.contributor.authorMenkveld, Hannieen_ZA
dc.date.accessioned2013-01-23T13:46:56Z
dc.date.available2013-01-23T13:46:56Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.citationMenkveld, H. 2002. Aanvangsleesonderrig en die hersiene nasionale kurrikulumverklaring. Per Linguam, 18(2):31-41, doi:10.5785/18-2-128.
dc.identifier.issn2224-0012 (online)
dc.identifier.issn0259-2312 (print)
dc.identifier.otherdoi:10.5785/18-2-128
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/77169
dc.descriptionCITATION: Menkveld, H. 2002. Aanvangsleesonderrig en die hersiene nasionale kurrikulumverklaring. Per Linguam, 18(2):31-41, doi:10.5785/18-2-128.
dc.descriptionThe original publication is available at http://perlinguam.journals.ac.za
dc.description.abstractSedert die begin van die twintigste eeu, toe onderrig deur medium van Afrikaans in Suid-Afrika ën aanvang geneem het, is verskeie aanvangsleesbenaderings vir leerders met Afrikaans as moedertaal, bekend gestel en in gebruik geneem. Een so ën benadering is die psigolinguistiese benadering wat in die sewentigerjare bekendheid begin verwerf het. Een van die psigolinguistiese benaderings, die geÔntegreerde benadering, is by uitstek geskik om binne uitkomsgebaseerde onderrig, die basis van die Hersiene Nasionale Kurrikulumverklaring, gebruik te word. In hierdie artikel word twee aanvangsleesmetodes wat gebaseer is op 'n geÔntegreerde benadering, die Oxford Storieboomreeks en Ster Stories, met mekaar vergelyk. Daar word veral gelet op hulle versoenbaarheid met leeruitkoms 3 en graad 1 se gepaardgaande assesseringsstandaarde soos vervat in die Hersiene Nasionale Kurrikulumverklaring (Kurrikulum 2005) wat in 2004 in die Grondslagfase in gebruik geneem gaan word (Departement van Onderwys 2002). Die menings van drie graad 1-onderwyseresse word ook by die bespreking betrek.
dc.description.abstractOne of the psycholinguistic approaches, the integrated approach, is by far the most appropriate for outcomes-based education, which forms the basis of the Revised Curriculum Statement In this article, two initial teaching methods, which are based on an integrated approach, the Oxford Storieboomreeks and Ster Stories are compared, particularly with regard to their conciliability with learning outcome 3 and the concomitant assessment standards as set out in the Revised Curriculum Statement (Curriculum 2005). This will be implemented in the Foundation Phase in 2004 (Department of Education 2002). The opinions of three grade 1 teachers form part of the discussion.
dc.description.urihttp://perlinguam.journals.ac.za/pub/article/view/128
dc.format.extent11 pages
dc.language.isoaf
dc.publisherStellenbosch University
dc.subjectAfrikaans language -- Study and teachingen_ZA
dc.subjectPsycholinguisticsen_ZA
dc.subjectCurriculum change -- South Africaen_ZA
dc.titleAanvangsleesonderrig en die hersiene nasionale kurrikulumverklaringaf_ZA
dc.typeArticle
dc.description.versionPublisher's version
dc.rights.holderAuthor retains copyright


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW