Aanvangsleesonderrig en die hersiene nasionale kurrikulumverklaring

Menkveld, Hannie (2002)

CITATION: Menkveld, H. 2002. Aanvangsleesonderrig en die hersiene nasionale kurrikulumverklaring. Per Linguam, 18(2):31-41, doi:10.5785/18-2-128.

The original publication is available at http://perlinguam.journals.ac.za

Article

Sedert die begin van die twintigste eeu, toe onderrig deur medium van Afrikaans in Suid-Afrika ën aanvang geneem het, is verskeie aanvangsleesbenaderings vir leerders met Afrikaans as moedertaal, bekend gestel en in gebruik geneem. Een so ën benadering is die psigolinguistiese benadering wat in die sewentigerjare bekendheid begin verwerf het. Een van die psigolinguistiese benaderings, die geÔntegreerde benadering, is by uitstek geskik om binne uitkomsgebaseerde onderrig, die basis van die Hersiene Nasionale Kurrikulumverklaring, gebruik te word. In hierdie artikel word twee aanvangsleesmetodes wat gebaseer is op 'n geÔntegreerde benadering, die Oxford Storieboomreeks en Ster Stories, met mekaar vergelyk. Daar word veral gelet op hulle versoenbaarheid met leeruitkoms 3 en graad 1 se gepaardgaande assesseringsstandaarde soos vervat in die Hersiene Nasionale Kurrikulumverklaring (Kurrikulum 2005) wat in 2004 in die Grondslagfase in gebruik geneem gaan word (Departement van Onderwys 2002). Die menings van drie graad 1-onderwyseresse word ook by die bespreking betrek.

One of the psycholinguistic approaches, the integrated approach, is by far the most appropriate for outcomes-based education, which forms the basis of the Revised Curriculum Statement In this article, two initial teaching methods, which are based on an integrated approach, the Oxford Storieboomreeks and Ster Stories are compared, particularly with regard to their conciliability with learning outcome 3 and the concomitant assessment standards as set out in the Revised Curriculum Statement (Curriculum 2005). This will be implemented in the Foundation Phase in 2004 (Department of Education 2002). The opinions of three grade 1 teachers form part of the discussion.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/77169
This item appears in the following collections: