• Tienermeisies se betrokkenheid by dwelmmisbruik : 'n gender perspektief 

      Rhode, Jolene (Stellenbosch : University of Stellenbosch, 2009-12)
      AFRIKAANSE OPSOMMING: Die Kaapse Vlakte, die konteks vir die studie, word onder andere gekenmerk deur sy lae sosio-ekonomiese status, hoë werkloosheid, bende-aktiwiteite, gesinsgeweld, gebroke gesinstrukture en ...