• Teoretisering van die selfkonsep van studente wat hakkel 

   Conradie, Karlien; Swart, Estelle (LitNet, 2013)
   Hierdie artikel rapporteer die bevindinge van ʼn kwalitatiewe studie wat ten doel gehad het om ondersoek in te stel na die selfkonsep van studente tussen die ouderdom van 18 en 22 jaar wat hakkel.1 Die doelstellings van ...
  • Including the gifted learner : perceptions of South African teachers and principals 

   Oswald, Marietjie; De Villiers, Jeanne-Marie (Education Association of South Africa, 2013)
   We report the findings of a qualitative study embedded in an interpretive paradigm to determine the perceptions of South African primary school teachers and principals regarding the inclusion of learners considered gifted. ...